HOLMESTRAND: Den lenge etterlengtede restaureringen av Holmestrand kirke nærmer seg. Forberedelsene av arbeidet er godt i gang. Mannskaper har nylig begynt å skjære bort deler av det utvendige panelet for å finne ut hvor skadet tømmeret bak er.

Må erstattes

Så langt er det klart at noen av de bærende stokkene må byttes ut.

– Enkelte steder ser det ikke pent ut, erkjenner kirkeverge Yngve Berntsen. I en fersk rapport om kirkens tilstand går det fram at bærende konstruksjoner enkelte steder er deformerte på grunn av råte.

Berntsen akter å ta i bruk fagfolk i arbeidet med å bytte ut de morkne stokkene. Nå planlegger han bestilling av nytt tømmer.

– Vi skal reise rundt for å vurdere ulike leverandører av seintvoksende malmfuru til kirken. Vi skal hente inn priser fra tre ulike leverandører. Hvilke stokker som skal benyttes hvor, overlater jeg til fagfolkene å avgjøre. Det er snakk om inntil 10 meter lange stokker av tildels grov dimensjon, sier Berntsen.

Enkelte steder i kirken er de eksisterende stokkene kappet tvers av.

– Tidligere er det er satt inn en ovn i kirken. Pipeløpet er lagt inn i kirkeveggen, ved at tømmerstokkene er kappet for å gi rom til pipa, opplyser Berntsen.

Merker treverket

– Alt treverk som skal tas ned fra kirken, skal merkes, buntes sammen og lagres for bruk seinere, sier Berntsen.

Han regner med at kapellet i Bilet vil være i bruk som erstatning for kirken i cirka to år. 6. april er det planlagt en “stengnings-konsert” i Holmestrand kirke, for å markere at kirken ikke vil være åpen for bruk de kommende årene.