HOLMESTRAND: Arbeidet med vannledning fra Eikern til resten av Vestfold fører ikke bare til en sterkt bedret vannforsyning for befolkningen i Vestfold fra 2005. Ledningen legger også forholdene til rette for kommersiell utnyttelse av vannressursene – ressurser mange som en selvfølge regner som et fellesskapsgode. For tida er en omgjøring av Vestfold Interkommunale vannverk (VIV) til såkalt IKS (interkommunalt selskap) til godkjenning i Vestfold-kommunene. Holmestrand bystyre har allerede sagt ja, mens Hof kommunestyre skal behandle saken. Det samme skal Horten, Tjøme og Stokke.

– Hypotetisk

– Organisering som IKS gjør at vi kan selge vann, bekrefter styreleder Erik Carlsen i VIV.

Han bekrefter også at han uttalte seg om slikt salg i et offentlig møte nylig. Her ble det snakket om framtidig utskiping av Eikernvann fra Slagentangen.

– Salg av vann er hypotetisk. Det er i tilfelle langt fram, sier Carlsen.

– Er kapasiteten i Eikern stor nok til at vann kan selges, eventuelt eksporteres?

– Det handler ikke bare om Eikern-vann, vi vil i framtida få vann fra Farris i tillegg. Når vi får vann fra to kanter, kan vi styre vannet etter behov. Vi vet at vannmangel er et problem i Afrika. Idag er det imidlertid ikke noe marked for salg av vann på denne måten. Konkurransen fra bryggeriene er for stor til at dette lønner seg, sier Carlsen.

– Vanneksport allerede igang

Ikke alle er enige i at det ikke finnes noe marked for salg av vann.

– Her tar Carlsen feil. Canada har startet salg av vann allerede. Og i Danmark er grunnvannet forurenset på grunn av jordbrukets bruk av miljøgifter. Markedet er i rask endring, sier Trude Malthe Thomassen. Hun er leder i “Vannbevegelsen” i Vestfold.

– Det er ikke noe galt i å gi vann til dem som trenger det. Men vi er sterkt imot å kommersialisere vannet, på samme måte som er gjort med strømmarkedet. Da blir ikke vann noe vi har rett til, men istedet noe vi må betale for til markedspriser, sier Malthe Thomassen. Ifølge henne skal omorganisering av VIV opp til ny behandling i Re kommune fordi mange der føler seg lurt av VIV.

Mange planer

Et IKS kan ikke selges, men kan engasjere seg i andre selskaper. VIV IKS skal etter planen bli deleier i det framtidige Eikern Vannverk IKS. Dermed kan vann fra Eikern i prinsippet bli salgs- og eksportvare. Andre planlagte eiere av Eikern vannverk IKS er Glitrevannverket og Øvre Eiker vannverk. Øvre Eiker energi, som idag driver kraftstasjon på Vestfossen, søker på sin side også om tillatelse til salg av vann.