Kutter i toppen, men sparer også på sosialhjelp: Så stor er sammenslåingsgevinsten

Budsjettforslaget for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er lagt frem, og der er det tallfestet hvor stor økonomisk gevinst kommunen får ut av å slå seg sammen.