La fram mulige kommunale salgsobjekter: 106 millioner kroner

Det er fellesnemnda som før sommerferien bestilte en sak fra rådmannen om hva som finnes av eiendommer som er mulige salgsobjektet i Holmestrand. Den ble det litt debatt om i siste kommunestyremøte.