– Jeg er glad, spent og ydmyk

Det nye kommunestyret ble konstituert onsdag kveld, og ikke overraskende ble Elin Gran Weggesrud fra Arbeiderpartiet valgt til ordfører i den nye kommunen.