Hvilket helseforetak skal den nye kommunen tilhøre? Tre alternativer er aktuelle

I dag bruker innbyggerne i Sande legevakten i Drammen, det ønsker de fleste å fortsette med. Helse Sør-Øst skal utrede tre alternativer for den nye kommunen.