Etter 46 år kan over 1,6 millioner soningsdøgn bokføres ved Hof fengsel. Institusjonen i skogkanten betegnes som et veldrevet fengsel med en stabil stab og gode resultater. Likevel har det hastet noe inn i hampen med å få nedlagt soningstilbudet og arbeidsplassene.

17. desember mottok rundt 50 ansatte og innsatte, som har hatt 109 soningsplasser å ta av, sjokkbeskjeden fra Stortinget. Hof fengsel skulle legges ned i løpet av 2019. Ja vel, tenkte nok de fleste av oss. Også kommunen og de rundt 50 med et ansettelsesforhold ved bedriften tenkte slik: Ja, da har vi jo litt tid på oss! Men slik ble det ikke. Fra sentralt hold tenkes det helt annerledes.

LES OGSÅ: Her kjører den siste innsatte ut portene: – Dette hadde jeg ikke sett for meg 

Tid til overs var det overhodet ikke. Nå virker det til å være et verdensrekordforsøk på gang i nedleggelse av fengsel. Hvor raskt er det mulig å gå fra full drift av 109 soningsplasser og en meningsfull jobb for 50 ansatte, til å tømme celler, rydde verksted, skuffer og skap, rake, sope og fjerne alle spor, slukke alt av lys og låse porten til det som var en viktig del av bygda? Myndighetene står med stoppeklokka i hånda.

«I løpet av 2019» betød i denne sammenhengen hele 72 dager, etter at politikerne på Stortinget trakk de mørke skyene over fengselet – og Hof. Eller sagt på en annen måte: 59 dager ut i det nye året.

Vi var ikke ferdig med februar før den siste innsatte ble eskortert ut av porten i Hof – til en restsoning på ei uke ved fengselet i Horten. Det var heller ikke mulig å få bli den siste uka i Hof. Nei, her haster det virkelig med å få skrotet en velfungerende arbeidsplass.

Ingen unødvendig tid avsettes. Ingen tid til evaluering eller ettertanke. Verken tid til bearbeiding av egen vanskelig situasjon, eller mulighet for litt ekstra romslighet for å finne seg ny jobb. Onsdag ble det fra Kriminalomsorgen sagt at man nå skulle kartlegge hvor de ansatte bor og hvilke muligheter som finnes til fortsatt jobb.

LES OGSÅ: Den siste spiker'n i pallen 

Med det tempoet som det her legges opp til burde den kartleggingen startet for 72 dager siden. For det er ikke bare for myndighetene det haster. I løpet av få uker, når ryddejobben er gjort, kastes også de siste ansatte ut av porten. Ingen vet i dag om de kan ha håp om å gå til en ny jobb, eller om de til tross for en vårmåned, blir kastet ut i kulda.

«Nå blir det snart dørgende stille her»

Den siste spikeren er slått i pallen ved Hof fengsel. Nå blir det snart dørgende stille her. For rundt veggene i Hof skal det gå unna i et nedleggelsestempo noen knapt har sett før.

Og hvorfor?

Tid er penger, og det er selvfølgelig det hastverket handler om.

LES OGSÅ: Nedleggelsen kan koste bygda 60 årsverk – nå krever ordførerne møte med ministeren