(Tønsbergs Blad)

Det er ikke noe krav til verken meteren, munnbind eller isolasjon lenger.

– Denne dagen har vi ventet på, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han innledet regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen lørdag.

– Vi har vært opptatt av at vi ikke bruker ordet «feiring» nå. For det er ikke noe som er over, pandemien er her. Sårbare mennesker der ute er urolig for at vi slipper opp, legger Støre til.

Den nye koronasituasjonen i Norge betyr at vi kan leve mer eller mindre som normalt. Selv om man bør vise hensyn ettersom pandemien ikke er over for alle innbyggerne.

Men blir du smittet av korona nå, trenger du ikke å være i isolasjon. Det er frivillig. Skulle du ønske å være i isolasjon, er det fire dager som gjelder fra oppståtte symptomer. Eventuelt lenger har du fortsatt feber.

Smittede kan ledsage ved fødsel og besøke alvorlig syke

Personer som er smittet med covid-19 kan være ledsager ved fødsel og besøke alvorlig syke pårørende som er innlagt. Besøk må kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og avtales med avdelingen.

– Det er viktig å ha sine nærmeste rundt seg i spesielle situasjoner som fødsel, eller alvorlig sykdom. Derfor legger vi til rette for at partner som har fått påvist covid-19, kan være med under fødsel, og for at pårørende kan besøke alvorlig syke og døende selv om de er smittet. Dette gjelder også i de tilfellene der pasienten har fått påvist covid-19, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De fleste smittetilfellene som har vært i helsetjenesten har vært forårsaket av smitte fra personer som man ikke visste var smittet. Det har vært lite rapportert videre smitte fra kjente tilfeller.

Pårørende og ledsagere som har fått påvist covid-19 må avtale på forhånd med institusjonen at man kommer, og følge de anbefalingene som gis av disse.

Bare voksne med symptomer skal teste seg

Regjeringen går bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg etter nærkontakt med en smittet. Nå skal voksne teste seg kun ved symptomer, mens barnehagebarn og elever slipper dette. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

– All den tid omikron for de aller fleste ikke gir alvorlig sykdom, går vi nå bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg. Voksne som har symptomer, skal fortsatt teste seg, mens barnehagebarn og elever slipper, sier helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Etter hvert vil regjeringen vurdere om man skal gå over til såkalt klinisk testing, der det vil være helsetjenesten som vurderer hvem som skal testes, slik det er for andre infeksjonssykdommer.

Ved kommunale helseinstitusjoner og sykehus der covid-19 vil medføre en stor risiko, kan man lokalt vurdere å gjennomføre jevnlig testing av ansatte og pasienter. Man kan også vurdere å teste besøkende i enkelte avdelinger med spesielt sårbare pasient- og brukergrupper.

Går bort fra smittesporing

Frem til i dag har det vært opp til den smittede selv å varsle sine nærkontakter. Dette går man nå bort fra. Smittesporing kan likevel være aktuelt i kommuner som opplever utbrudd for eksempel på kommunale institusjoner.

– Med så mange smittede, blir smittesporing mindre viktig. Det viktigste nå er at de som er syke holder seg hjemme og at vi jobber sammen for å beskytte de som er i risikogruppene, sier Kjerkol.

Normalt er personer i risikogruppene godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de er vaksinert. De med høy risiko for alvorlig sykdom bør rådføre seg med legen sin om risiko og om det er nødvendig å skjerme seg i perioder med mye smitte.

– Det er likevel viktig ikke å isolere seg, men fortsette med noe sosial kontakt, sier Kjerkol.

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Frem til nå har smittede hatt plikt til å isolere seg ved positiv test. Den smittede har blant annet hatt krav om å holde minst to meters avstand til andre husstandsmedlemmer og bruke eget bad når det har vært mulig.

Regjeringen vil nå erstatte dette med en anbefaling om å holde seg hjemme i fire døgn og ikke gå tilbake på jobb før man har vært feberfri i minst 24 timer. Det er imidlertid ikke lenger behov for at man har eget bad eller holder seg borte fra andre husstandsmedlemmer.

– Isolering er et inngripende tiltak og det er ikke lenger forholdsmessig å beholde dette i dagens situasjon. For å begrense videre smitte i denne perioden med mye smitte, er det fortsatt behov for å ha en anbefaling om å holde seg hjemme i fire dager etter positiv test, sier Kjerkol.

Barn og unge trenger ikke teste seg

Barn i barnehage og skoleelever anbefales å holde seg hjemme hvis de er syke, men behøver ikke å teste seg. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer. Dette vil bidra til å få ned fraværet hos foreldre og foresatte.

– Barn og unge blir i liten grad alvorlig syke og vi bør så langt det er mulig skjerme dem fra belastingen det er å være borte fra venner, skole og fritidsaktiviteter, sier Kjerkol.

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres.

Årsaken til at regjeringen nå åpner opp er at omikronvarianten ikke gir alvorlig sykdom, at andelen som legges inn på sykehus er lav, at vi er godt beskyttet av vaksinen og at sykefraværet er håndterbart.

Trafikklysmodellen fjernes

Regjeringen opphever også trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Det betyr at elever og ansatte dermed går tilbake til en mer normal skole- og barnehagehverdag. Barnehagebarn og skoleelever trenger heller ikke lenger å teste seg med mindre de har symptomer.

Kommuner har fortsatt anledning til å ta trafikklysmodellen i bruk hvis de mener det er nødvendig.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • De fleste vil i stor grad være beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene.
 • Dersom man har risiko for alvorlig sykdom, må man selv vurdere risiko for smitte mot behovet for kontakt med andre.
 • Holder man seg til å være i kontakt med noen få faste personer, reduserer man risikoen for smitte.
 • Man bør bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte.

Munnbind, avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand.
 • Ved nylig oppståtte luftveissymptomer bør man holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Det er ikke lenger påbud om munnbind.
 • Man bør bruke munnbind hvis man skal være i nærkontakt med personer i risikogrupper og har luftveissymptomer.
 • Man trenger ikke lenger informere nærkontakter ved smitte.
 • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i noen tilfeller, som for eksempel ved lokale utbrudd.

Serverings- og utelivsbransjen, reiseliv, arbeidsliv og arrangementer

 • Arbeidsliv generelt kan ha normal drift. Arbeidsgivere må selv vurdere hvilke behov de har for å forebygge smitte. Det er viktig at arbeidsplasser legger til rette slik at personer i risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.
 • Det er ikke lenger antallsbegrensninger eller krav om avstand på arrangementer eller for utesteder.
 • Det er ikke lenger registreringsplikt ved innreise til Norge.
 • Det er fortsatt krav om koronatest før avreise til Svalbard. Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller er fullvaksinerte eller har gått gjennom koronasykdom, er unntatt kravet.
 • Alle som kommer til Svalbard, skal fortsatt teste seg innen 24 timer etter ankomst.