Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Jarlsberg er et navn som innbyggerne i både Holmestrand, Hof og Sande kan kjenne en felles historisk tilknytning til

Historie kan bidra til å skape en felles identitet, skriver Sigurd Kvalsvik fra Sande.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Sande Avis)

Den 9. juni 2015 ble Solberg-regjeringens kommunereform vedtatt av Stortinget. Hensikten var å skape større og sterkere kommuner med mer handlingskraft. For å nå dette målet var det nødvendig å slå sammen kommuner med et relativt lavt innbyggertall. Holmestrand og Hof slo seg sammen 1. januar 2018 og Holmestrand ble valgt som navn på den nye kommunen. 22. februar 2018 ble det fastsatt at også Sande skulle slå seg sammen med Holmestrand 1. januar 2020. Det oppstod uenighet rundt hva navnet til den nye kommunen skulle være. Holmestrand og Nord-Jarlsberg stod igjen som de to mest aktuelle navnene. Til slutt falt valget på Holmestrand, til tross for at flertallet av innbyggerne i både Hof og Sande ønsket Nord-Jarlsberg.

Det er flere faktorer som spiller inn når slike avgjørelser skal tas. Det er rimelig å forvente en viss form for «kommunal patriotisme» når noe som er så symbolsk viktig som et navn skal bestemmes. Det sitter nok langt inne for mang en sandesokning å vedkjenne at de nå bor i Holmestrand kommune. Nord-Jarlsberg er et navn som innbyggerne i både Holmestrand, Hof og Sande kan kjenne en felles historisk tilknytning til. Historie har flere funksjoner enn å kun fortelle oss hva som har vært og hva som har skjedd. Den kan bidra til å skape en felles identitet.

Navnet Jarlsberg henter inspirasjon fra gamle Jarlsberg grevskap. I 1673 ble Tønsberg len og amt forlenet til Peder Schumacher Griffenfeld som grevskapet Griffenfeld. Grevskapets geografiske område strakk seg fra Tassebekk i Stokke i sør, og opp til Drammen i nord. Griffenfeld kom senere i unåde og grevskapet ble inndratt til kronen i 1676. To år senere ble grevskapet solgt til Ulrik Frederik Gyldenløve, daværende stattholder i Norge. Han var allerede i besittelse av Laurvig Grevskap og var dermed innehaver av det området som frem til regionsreformen i 2020 utgjorde Vestfold fylke. Grevskapet Griffenfeld hadde ennå ikke funnet sin endelige innehaver, og ble solgt videre til baron Gustav Vilhelm von Wedel i 1683 for å betale en gjeld som Gyldenløve hadde til von Wedel. Året etter, fikk grevskapet navnet Jarlsberg grevskap. I henhold til adelsloven 1821, opphørte grevskapet ved den siste greven, Peder Anker Wedel Jarlsbergs død, i 1893. Godset ble deretter gjort til et stamhus for slekten.

Les også

Ikke rart at mange synes det var underlig at navnet ble Holmestrand

Slutten på grevskapet betød ikke slutten på Jarlsberg som administrativ enhet. I sammenheng med den nevnte adelsloven fra 1821 ble Jarlsberg og Larviks amt opprettet. Dette tilsvarer det som frem til regionsreformen utgjorde Vestfold fylke med unntak av små justeringer ved nordlige grensen – overføringen av Skoger til Drammen. Amtet bestod frem til 1919 da Jarlsberg og Larviks amt ble gjort om til Vestfold fylke.

Navnet Jarlsberg har en stor historisk betydning for Vestfold. I dag vil navnet Jarlsberg for mange sette tankene i retning Tønsberg, med Jarlsberg hovedgård eller kanskje Jarlsberg Travbane. Jarlsbergosten skal også ha hatt sin opprinnelse i Vestfold. De gamle kommunene Holmestrand, Hof og Sande utgjorde sammen med Svelvik de nordligste kommunene i Vestfold, som en gang var Jarlsberg grevskap. Når flere kommuner slås sammen, så bør det tas hensyn til det man kan trekke frem av felles historie blant de aktuelle kommunene. Med en slik tilnærming, så ville Nord-Jarlsberg vært et bedre valg. Det vil naturligvis være flere faktorer som spiller inn når et nytt kommunenavn skal bestemmes. Hvor viktig er historien i slike tilfeller?

Les også

Ny kommune, nytt navn?

Kommentarer til denne saken