Her har det pleid å stå tankbiler – nå er området sperret av

Noahs grunnundersøkelser av området ved Felleskjøpet avdekket ustabil grunn.