Gjør klar til å løfte maskiner opp av det 80 meter dype hullet

Det blir ikke flere sprengninger å høre fra Langøya. De er ferdig med utvidelsen av sydbruddet.