Flere rystelser førte til at NOAH inviterte til felles møte

Av

NOAH inviterte til informasjonsmøte på Fossekleiva etter flere har merket sprengningsarbeidene som pågår på Langøya.