Nå starter sommerbåtene opp igjen

Tilbudet om gratis badebesøk til øya er noe endret i forhold til fjoråret.