Tivoli, badeland og småflyplass: De kreative forslagene haglet under Noahs åpne dag på Langøya

Flere enn hundre forslag om mulig framtidig virksomhet på Langøya kom inn under årets åpne dag. 1.460 personer brukte deler av lørdagen på øya.