HOLMESTRAND: Etter lange forhandlinger har Noah kjøpt området sør for Felleskjøpet.

– Vårt mål er å flytte vår biltransport til ei ny kai her, sier Noah-direktør Carl Hartmann.

– Dette er særdeles positivt. Kommunen skal gjøre sitt for at dette kan realiseres så raskt som mulig, sier ordfører Alf Johan Svele.

Vil flytte

Han har blitt holdt løpende orientert om Noahs intensive arbeid med å flytte sin tungtransport fra Holmestrand sentrum. Flere alternativer har vært aktuelle. I de siste månedene er det imidlertid kun området sør for Felleskjøpet som har vært i søkelyset.

LES OGSÅ: Allerede for 10 år siden var det Holmestrand-politikere som krevde flytting av Noah-kaia.

Mandag ble det offentliggjort: Noah har kjøpt et område sør for Felleskjøpet. Området har fram til nå tilhørt Holmestrand Marine AS, der Jan-Erik Loland, Eirik Sunde og Geir Farnes som eiere.

– Holmestrands befolkning har etterspurt en ny kai-løsning i mange år. Vi vil nå vurdere om det er hensiktsmessig å flytte fergekaia fra Hakan dit, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i Noah.

Gjelstens kommentar

Både Hartmann og Noah-eier Bjørn Rune Gjelsten har erkjent at nåværende transportløsning gjennom byen ikke er god nok.

LES OGSÅ: Holmestrand Bys Vel var tidligere i sommer krystallklare i sin høringsuttalelse om kaia.

– Holmestrand kommune og Holmestrand Bys Vel har kommet med et tydelig ønske til oss som vi forstår og respekterer. Vi har derfor kjøpt en industritomt som gjør det mulig å flytte tungtransporten til Noah ut av sentrum relativt raskt, sier styreleder i Noah Bjørn Rune Gjelsten.

Enkeltheter i kjøpsavtalen med Holmestrand Marine AS ønsker ikke Noah å kommentere.

– Når kan ei ny dypvannskai være på plass?

– Noah ønsker å få ny fergekai på plass så raskt som mulig. Vi starter utredningene omgående. Alle formaliteter må på plass før det kan skje, sier Hartmann.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Ønsker fortgang

Ordfører Alf Johan Svele vil gjøre det han kan for at saksbehandlingen av kaisaken i kommunen kan gå så kjapt og greit som mulig.

– Vi har vært opptatt av å få til noe slikt i lang tid. Fra vår side har vi vært tydelige på hva vi forventer av Noah, sier Svele.

Han har også sagt fra om hva slags trafikkmønster som må på plass for at den nye løsningen skal bli vellykket.

– Vi vil for eksempel ikke ha noe av at tungtrafikken fra Oslo svinger av i Sande og så kjører gjennom Holmestrand sentrum på vei mot det nye kaianlegget, sier Svele.

– Vi skal sørge for at våre transportørers veivalg blir de riktige for Holmestrand og Holmestrands befolkning. Dette blir en del av våre avtaler med hver enkelt av transportørene og vil bli fulgt opp med dem, sier Hartmann.

Vil ha mindre biltrafikk

I år har Noah kartlagt sin tungtrafikk gjennom Holmestrand sentrum. Kartleggingen viser ifølge Noah at mindre enn 30 prosent av tungtrafikken gjennom Holmestrand sentrum er knyttet til deres virksomhet.

Noah viser også til at de i 2008 åpnet en omlastingsterminal med kai i Horsens i Danmark. Noah opplyser at dette førte til cirka 30 prosent reduksjon i bil-transporten gjennom Holmestrand.

– I flere år har vi arbeidet for å få anlagt en tilsvarende omlastingsterminal med kai i Helsingborg i Sverige. Når den åpner, vil vi kunne redusere vår bilbaserte transport ytterligere, sier prosjektdirektør Egil Solheim i Noah.

Han opplyser at Noah også er i gang med andre tiltak som vil redusere biltrafikken og gjøre den mer miljøvennlig.

– Disse tiltakene håper vi svarer opp Holmestrands forventninger angående trafikken til oss på en god måte, sier drifts- og operasjonsdirektør John Ragnar Tveit i Noah.