Det var store protester, et stort engasjement, et stort oppmøte for fakkeltog, store folkemøter – men til slutt også stor sorg. Hillestad skole ble lagt ned til tross for store og langvarige anstrengelser fra mange lokalpatrioter.

I dag er det ganske nøyaktig ti år siden barneleken og latteren forsvant ut skoleporten, etter at politikerne i Holmestrand bystyre i desember 2011 vedtok at skolen i Hillestad skulle legges ned, og at elevene og de fleste av de ansatte skulle overføres til Botne skole.

Bildeserie

SE BILDENE: – 53 år er lenge nok, nå vil vi ha ny hall på Gullhaug

Var det riktig å legge skolen ned til sommerferien i 2012?

Vel, meningene var og er delte. Ja, vil mange fortsatt mene, noen vil sikkert også si nei. Og om engasjementet hadde vært stort i forkant av det endelige vedtaket, ble det ikke mindre i den nærmeste tiden etter at flertallet av politikerne hadde sagt sitt. Innsatsen var stor fra mange ildsjeler for å få til både skoledrift og andre aktiviteter i lokal regi i skolebygningene og på eiendommen.

Men, uten å lykkes. Det stoppet gjerne på finansieringen.

Ideene var mange, men det ble et stykke fram til iverksetting og gjennomføring. Forventningene var også høyst ulike. Med fasit i hånd var forventningene fra kommuneadministrasjonen for høye til hva det kunne være mulig å få i penger for bygningene og eiendom, samtidig som forhåpningene til hva det var mulig å få til fra lokalt hold sikkert i motsatt ende av skalaen var for optimistiske i forhold til kostnader og potensial.

LES Omfattende hærverk på Hillestad skole: – Skaden er taksert til mellom 500.000 og 700.000 kroner

«Stort engasjement, men også stor sorg»

Og som historien har vist. De ulike ideene for videre utvikling av hus og eiendom har så langt rent ut med vannet i Møllerdammen. Ti år har gått, noe som også vises med all tydelighet på de forlatte bygningene, der vinduene gaper tomme og knuste mot forbipasserende, og det overgrodde området ikke akkurat innbyr til noe som har med trivsel å gjøre. Skoleområdet har lenge stått til spott og spe, forfall og sjenanse.

De som har hatt en lyst og trang til å ødelegge har fått herje fritt, til bekymring for nabolaget, men også til engstelse for nærmeste nabo Reidvintunet. Ingen er tjent med hærverk i form av knuste vinduer og vandalisme, for det er noe som lett kan spre seg videre.

Det var garantert ikke slik verken kommuneledelse, politikere eller lokalbefolkningen hadde sett for seg ettervirkningen av skolenedleggelsen. Men ti år i ørkesløshet er nok. Nå er det god grunn til å tro på en ny giv og en positiv utvikling. Holmestrand Eiendom er en mer troverdig aktør enn de som har forsøkt seg før.

Nå kan det faktisk bli et nytt og spennende boområde i den gamle skolen.