(Sande Avis)

Bedriften Nefab Packaging Norway AS som holder til i Sande er en del av et større internasjonalt konsern som er representert i cirka 35 land. Hovedkontoret er i Sverige. Daglig leder Erik Allum (54) forteller at i Norge startet det hele med at konsernet hadde et salgskontor i Oslo. Så kjøpte de opp Gregersen & Rosenvinge i Sande i 2005, en bedriften som produserte papp og skumplast, og derfra har det utviklet seg til dagens selskap.

God organisk vekst

Høsten 2020 kjøpte Nefab opp en bedrift i Hof, Vidar Tidemansen BT Pall & Emballasje. I 2020 var det kun et kvartal med omsetningen fra denne bedriften som var inkludert i tallene, mens i 2021 fikk oppkjøpet full effekt. Det var imidlertid ikke bare dette som sørget for omsetningsøkningen på 15,7 millioner og et driftsresultat som økte med 3,3 millioner.

-Vi hadde jo Hof som stod for cirka 10% av økningen i omsetning, i tillegg til at vi har økt hos mange kunder. Så vi har vel omtrent rundt 30% totalt i omsetningsøkning i 2021. Og mye av dette skyldes god aktivitet hos kundene våre, eksportindustrien har ikke blitt påvirket så mye under korona som vi fryktet. Vi er strålende fornøyd med resultatet, sier Allum.

Allum forteller videre om utfordringer de har hatt i koronaperioden med at råvareprisene har steget. Det har vært en kombinasjon av konsekvenser av koronaen og naturkatastrofer som tørke og barkebiller. De bruker flere typer råvarer som tre, papir, plast, kryssfinér og stål, og prisene her steg "til himmels". Det å holde følge med prisutviklingen har vært en utfordring for bedriften.

-Vi har hatt kunder med avtaler som går seks måneder frem i tid med faste priser, og det kom vi oss ikke ut av. Men likevel har vi klart å få et godt resultat i 2021, og god vekst, forklarer Allum.

Regnskapstall for Nefab Packaging Norway AS

Tall i 1000202120202019
Sum driftsinntekter67 86252 12848 351
Driftsresultat7 9084 5784 990
Resultat før skatt8 0684 6595 074
Årsresultat6 2933 6343 956
Sum eiendeler26 28122 57317 946

Bedriften har nå tilpasset seg store svingninger i råvarepriser, og endret avtalene sine til å inkludere at de følger indekser på de mest kritiske råvarene måned til måned.

Mange utfordringer

Bedriften har også måttet tenke nytt inneværende år etter at krigen i Ukraina startet. Tidligere har de importert mye kryssfinér fra Russland, men det har de nå stoppet med. Nå må de finne alternative løsninger for dette, som igjen har medført økte kostnader.

-Det er egentlig to ting vi har gjort her, vi har nye underleverandører og vi har også økt vår egenproduksjon i Spania. Vi ser også på å etablere nye fabrikker, altså begynne å produsere mer kryssfinér selv for å gjøre oss mindre avhengige i verdikjeden. Men det blir ikke i Norge, det er for dyrt å produsere her, sier Allum.

I tillegg til problemer med råvarer er også transportbransjen er stor utfordring. Allum forteller at mange av sjåførene er fra Ukraina, og de har dratt hjem igjen. Det har ikke vært så ille i Norge, men hele markedet sliter, noe som igjen har ført til betydelig økte priser. Og på toppen av det kommer store økninger i drivstoffpriser og kostnader for elektrisitet i tillegg.

God bedriftskultur

Til tross for at utfordringene har stått i kø siden pandemien startet har selskapet levert veldig gode resultater, noe som Allum gir de ansatte mye av æren for.

-Mye av grunnen til dette er at vi er en fin gjeng her. Vi har dedikerte medarbeidere som skjønner at vi må tjene penger, og hvor alle er med og drar lasset. De som jobber i produksjonen har også et øye med, de skjønner at om vi bruker for lang tid på å produsere en del av komponentene, så blir det mindre penger i kassen. Det er kanskje noe av det mer unike, at vi er samstemte og jobber veldig godt sammen og har en veldig god kommunikasjon, oppsummerer Allum.


Allum fremhever det gode arbeidsmiljøet, og det at folk blir lenge i bedriften. Folk er engasjerte på jobb, noe som øker trivselen og produktiviteten. Allum vil ikke ta æren for dette selv, men fremhever lederstilen til hele ledergruppen som en påvirkende faktor.

-Dette er et lagarbeid. Det er samspillet som gjør dette. Vi har en helt klar strategi på åpen, god kommunikasjon og stor fleksibilitet, og at alle blir hørt og inkludert. Når du klarer å skape en bedriftskultur som går litt i dybden, og du har et flertall som lever etter denne kulturen, klarer du ikke å bryte den ned. Som sagt, her er det alle som bidrar, sier Allum.

Samarbeider med NAV

Allum vil også fremheve at bedriften har et godt og tett samarbeid med NAV, og er kjent for å være et sted hvor folk blir inkludert. De har i dag flere ansatte som kommer fra dette systemet. Bedriften har mye produksjon og mye manuelt arbeid og mye som må læres på stedet. Det er derfor viktigste for dem er at det er riktige personer med riktig arbeidsmoral. Personer som liker å stå på, og som har lyst til å være en del av et fellesskap og bidra, så tar bedriften seg av opplæring og inkludering.

-Med opplæring og inkludering ser man sakte men sikkert at disse personene blomstrer. Samarbeidet med NAV har vært kjempebra, sier Allum.

ISO-sertifisert

Bedriften er ISO-9001 sertifisert og får også ISO-9014 i løpet av året (miljøsertifiseringen). De har stort fokus på miljø, og har implementert et eget program, GreenCALC, for å kunne levere data på CO2-utslipp i en emballasjeløsning til kunder. Konsernet har også et langsiktig mål om å redusere med 10 millioner tonn CO2 før 2026 for deres kunder.

-Da kan vi sammenligne ulike løsninger og finne den optimale løsningen med tanke på CO2-utslipp. Dette er et veldig fint verktøy etter hvert som flere og flere har behov for et miljøregnskap. Da kan de dokumentere sine emballasjeløsninger og hvordan dette påvirker miljøet. Det er sånn hverdagen blir fremover. Nå er det 3 ting vi blir målt på her i selskapet, det er inntekter, resultat og miljø, forklarer Allum.

Utvikling i 2022

Bedriften har så langt i 2022 en omsetningsøkningen på 20%, som er på linje med den organiske veksten i 2021. Bedriften har helt klare planer om å vokse. De har doblet omsetningen i løpet av 5 år, og Allum bekrefte at de satser på en tilsvarende økning de nest 5 årene.

-Vi ligger i utgangspunktet litt foran budsjett, og resultatet er der det skal være, sier Allum fornøyd.

Fremtidige planer

Bedriften har i dag 27 ansatte, 10 i Hof og 17 i Sande, men er også hele tiden på utkikk etter mulige oppkjøpskandidater.

-Vi jobber aktivt med oppkjøp. Vi er en størrelse nå som er slik at vi gjerne skulle vært litt større for å ha de store fordelene. Vi har helt klart en strategi på å øke omsetningen, forteller Allum.

Nefab ser helt klart vekstpotensiale innenfor samme segment som de betjener i dag, men ser også nye muligheter i nye segment. Et av disse er batteriindustrien, som er et område bedriften vil ha stort fokus på. Dette er farlige varer som krever spesiell emballasje, med mye lover og regler som også varierer fra land til land.

-Nefab som globalt selskap har veldig høy kompetanse på dette, og er vel en av de ledende på denne type emballasje. Hvis det går gjennom med etablering av de planlagte fabrikkene i Norge, blir dette kjempestort. Dette er et marked som vi har satset spesifikt på i mange år, og har kommet veldig godt inn i. For eksempel er Tesla blant annet blitt en av våre største kunder i USA og Østen, sier Allum.