Gå til sidens hovedinnhold

Navnestriden: – Fører bare til splittelser

Holmestrand kommune fikk bystatus 1752, og det ble utarbeidet eget byvåpen for byen, innleder Freder E. Bergun.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At det ble utarbeidet et nytt og felles kommunevåpen er bra. At byen Holmestrand har fått beholde sitt eget byvåpen er også veldig bra. Selv mener jeg at vårt flotte byvåpen burde brukes oftere som reklame for byen, slik andre byer gjør.

Mye har skjedd på de nå snart 269 år som har passert, men byen heter Holmestrand. Botne kommune som var en landkommune, ble sammenslått med Holmestrand 1964, den gang med få protester. Hof kommune som var en landkommune ble sammenslått med Holmestrand 2018, med protester fra noen. Sande kommune ble sammenslått med Holmestrand 2020, men med store protester og da kanskje flest av dem som ikke ønsket å gå til Holmestrand, men derimot ønsket å gå til Drammen.

At tapet av Drammen sitter dypt hos mange i Sande ser jeg nå.

Likeledes navnevalget Holmestrand, som ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. februar 2018, med hjemmel i Kommuneloven § 3 nr. 3 og Inndelingslova § 17, jf. Kongelig resolusjon 27., oktober 2017 nr. 1666. § 1. Holmestrand kommune og Sande kommune slås sammen til én Kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Holmestrand kommune.

Det er nå er igangsatt en underskriftskampanje for å fjerne bynavnet Holmestrand, med til nå 3–400 underskrifter og ut fra hva som leses i Jarlsberg Avis, er de fleste fra Sande og Hof. Ordføreren uttaler i Jarlsberg Avis at navneendring nå må tas opp til behandling i kommunestyret, men at hun ikke er særlig begeistret for innbyggerinitiativet.

Jeg lar meg ikke berolige av hennes uttalelser. Hun selv mislikte at vår kommune skulle hete Holmestrand. I navnedebatten var hennes mening at kommunen burde hete Nord-Jarlsberg og ikke Holmestrand. Jeg tror derfor nå det er på tide at vi som vil beholde Holmestrand som navnet på kommunen, åpent i media/sosiale medier, begynner å engasjere oss. Jeg er redd ordføreren innen 6 mnd vil komme til å fremme navneendring som forslag til kommunestyret.

Dersom kommunens politikere ønsker en virkelig splittelse i befolkningen, mellom Hof/Sande og Holmestrands befolkninger, så vedta å søke om navnebytte. Da vil det nok bli virkelige splittelser. Slik stillingen står i dag vet vi jo at byens nåværende ordfører (og flere med henne i Sande og Hof) ville ha Nord-Jarlsberg som kommunenavn. Hun uttaler i avisen om identiteten de enkelte har med seg fra egen hjemplass og at denne identiteten betyr så mye ved et felles navn.

Hvem har med seg Nord-Jarlsberg som egen identitet? Ingen så langt meg bekjent.

Hva med omdømme og merkevarebyggingen ved et navnebytte, til et totalt nytt kommunenavn? Og hva vil dette kunne koste kommunen og oss som innbyggere? Noe høyere skatter? Jeg har tidligere skrevet i avisen om hva jeg mener om et navnebytte og skal ikke gjenta meg selv, men ett avsnitt ønsker jeg allikevel å bringe fram igjen: «Skulle noen av våre valgte politikere nå eller senere, våge å rokke ved Vedtakene som er fattet av Kongen i statsråd ved at kommunen skal hete Holmestrand, håper jeg de nå tør å stå fram».

Det gleder meg derfor å lese i Jarlsberg Avis, at Høyres gruppe ved deres gruppeleder i kommunestyret Jon Tunheim, har tatt et endelig standpunkt til at de ikke vil støtte navneendring når spørsmålet kommer opp.

Jeg håper nå lederne i de andre partiene åpent vil synliggjøre deres standpunkt i denne saken. Som alle nå forstår er mitt bynavn Holmestrand. Et bynavn og et Byvåpen jeg er stolt av å tilhøre. Jeg ble født på Holmestrand Sykehus og ble døpt i Holmestrand Y kirke og bor fortsatt i Holmestrand by. Navnet Nord-Jarlsberg er etterkommer av «Jarlsberg Grevskab», noe som ikke klinger i mine ører.

Det er valg i september og selv om det ikke er kommunevalg, vil sikkert de enkelte partiene ha sine stands som de pleier.

Om dette ikke skjer før, imøteser jeg de politiske partier som ved sine stands klart viser sine standpunkt for eller imot navneendring av kommunenavn.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.