Gå til sidens hovedinnhold

Næringsoffensiv og lite byråkratisk

Dreier dette seg kun om å stoppe sentrumsskolene for enhver pris, og med alle midler, spør kvartetten.

Det er med en solid dose forundring vi leser i to saker i Sande avis at Frp kritiserer kommunen for å operere i henhold til gjeldende lovverk når det gjelder sentrumsskolen i Sande.

Vi trodde ærlig talt det var en «ikke-sak,» eller i det minste en god sak. Det er i hvert fall helt i tråd med hva vi forventer og krever av administrasjonen i alle saker.

Det er med en stor dose forundring vi leser at Frp kritiserer kommunen for å sørge for raskere fremdrift i byggesaker og mindre byråkrati. Vi trodde dette var kjernesaker for dette partiet? Vi registrerer at de nå må være på en gedigen, prinsipiell kollisjonskurs med moderpartiet sitt.

For det kan vel ikke være slik at dette kun dreier seg om denne saken og sentrumsskolen og at de vil stoppe den for enhver pris og med alle midler?

Det er også med en solid dose forundring vi registrerer at de får hele to oppslag i lokalavisa på den samme «ikke-saken.» Vi trodde nok at en kommune som vår, som er næringsoffensiv, som går fra grundige utredninger og planlegging til å omsette til handling og iverksetting, som har fagfolk som svarer solid og stødig på alle spørsmålsstillingene Frp har, ville fått positiv oppmerksomhet av både lokallaget til Frp og av lokalavisa.

I stedet registrerer vi at det blir to oppslag hvor de får boltre seg med misnøyen, mens svaret fra administrasjonen som egentlig tar lufta fullstendig ut av saken deres, blir en fotnote til slutt.

Vi er forundra. Men vi velger å jobbe ufortrødent videre. Arbeiderpartiet og Senterpartiet tror på hele den nye Holmestrand kommune. Og vi vil jobbe for vekst og positiv utvikling i alle deler av kommunen vår.

Vi vil være en forutsigbar, rettferdig og tydelig kommune ovenfor alle utbyggere og vi vil sikre trygghet for at de vet hva de kan forholde seg til når de vil investere i kommunen vår. Vi ønsker å bruke byråkratiet på mest mulig effektiv måte for å oppnå dette.

Vi vil også få uttrykke at vi er imponert over hvordan vår nye kommunalsjef og hennes fagfolk svarer ut spørsmål og jobber for å sikre faglig og solid fremdrift. Vi krysser fingre for at også flere anerkjenner disse kvalitetene etter hvert.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.