Spar på brygga kan feire ti års Butikkdrift: – Er trivelig i butikk

– Trivsel, sier Mette Bjørnsvik og Linn Rattner i kor. Ingen tvil om hvorfor de velger å jobbe i butikk. Sammen med Bjørg Føske er Linn og Mette ti-årsjubilanter sammen med butikken.