Handelsnedgang i Holmestrand i første halvår

Av

Omsetningen i Holmestrand sakker akterut i forhold til fylket og landet som helhet, viser nye SSB-tall.