Da bedriften flyttet til det nye kontorfellesskapet, ble det enklere å rekruttere: – Vi er jo ganske enkle av oss

Satsing på fellesarealer og trivsel bidrar nå til flere kontorarbeidsplasser i Holmestrand sentrum.