Selger Fuglesanghuset for 15 millioner: – Egentlig burde det kanskje bygges boliger der

I dag er bygget fullt av næringsvirksomhet, men ifølge selger burde neste eier kanskje vurdere å bruke eiendommen til boligbygging isteden.