Nå ser Per Anders muligheten til å selge næringstomtene: Heies på av ordføreren

Av og

To av Sandes større bedrifter kan nå få naboskap av flere nye.