NAF: Gir refleksvester til 800 1. klassinger

– Alle førsteklassingene ved 20 skoler i vårt distrikt, får hver sin nye refleksvest, sier leder av NAF Nordre Vestfold Harald Weseth.