10. juni presenterte Forsvarsministeren og Forsvarssjefen nye tiltak for å få større effekt på sin nulltoleranse av diskriminering, mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige i forsvaret.

Men, er dette en god plan som kan gi det ønskede resultat på et stadig tilbake kommende problem?

I den siste MOST-rapporten (mobbing- og seksuell trakassering) på undersøkelsen utført av Forsvaret på høsten i fjor viste den til skremmende tall. Rapporten, som ble frigitt i Februar i år kom det frem at så mye som 22% har opplevd seksuell trakassering og hele 46 prosent av kvinnene oppga at de har opplevd trakassering.

Tidligere i år stilte vi spørsmål om hvordan dette kunne fortsette i 2020 også etter forrige MOST-rapport fra 2018 som også viste skremmende tall.

Vi påpekte at dette også var et internasjonalt problem som EUROMIL og World Veterans Federation har fokusert på i årevis. Vi viste videre til at det også var en smittende trend inn i veteranmiljøet som ofte opplevde mobbing og sjikane fra ansatte i Forsvaret.

Da er vi fornøyd med en rask respons fra Forsvarsministeren og Forsvarsjefen som nå sammen tar et skippertak for å korrigere retningen. Motstanden mot MOST blir et nøkkelområde som skal implementeres i hele forsvarsstrukturen. Man skal jevnlig analysere alle avdelinger samt ansatte og vernepliktige. På det grunnlaget vil man kunne korrigere raskere forhold på tiltak som ikke virker. I tillegg vil man gjøre varsling enklere og tryggere og en egen ny revidert veileder for varsling er allerede utarbeidet.

Spesielt er vi fornøyd med lederne i Forsvaret som skal få jevnlig oppdatering og opplæring om forebygging av MOST, og gå foran som et godt eksempel for å behandle ansatte, vernepliktige og veteraner med verdighet og respekt. Da kan de yngre lettere bli verdige representanter for kommende generasjoner i Forsvaret.

Ved å være tålmodig over en tid nå kan planen vise se å fungere.

Takk til Forsvarsministeren og Forsvarsjefen som raskt har fremvist en meget analytisk plan som vi tror vil fungere inn i fremtiden inntil neste MOST undersøkelse vil avsløre nye nødvendige tiltak.