Født, eller det vil si først utgitt, søndag den 3die september 1843, som det het. Altså om ikke så altfor lenge, runder den avisen du holder i hendene 180 år.

Det er gammelt, og blant de eldste i Norge, som fortsatt trykkes og har et liv ute blant leserne. Avisen het først Holmestrandposten - «En Tiende for Staden og dens Omegn».

Men den aller første avisen som ble utgitt i Norge var Norske Intelligenz-Seddeler i 1763.

Før den tid utkom det sporadiske flygeblad og håndskrevne nyhetsmeldinger. Deretter fulgte avisetableringer i Bergen (1765), Trondheim (1767) og Kristiansand (1790). Disse var såkalte «adresseaviser», som hovedsakelig var basert på avertissementer, og som utkom en gang ukentlig.

LES Lager støyskjermer av husholdningsplast: – En svært populær løsning

«Søndag 3die september 1843 var den første»

Det var starten, som vi kan takke Christian Fredrik Juell for, det var han som tok det første skrittet og stiftet lokalavisen, med to ukentlige utgivelser, kanskje først og fremst for kjøpmennene og sjøfarten i Holmestrand.

Når vi nå ikke bare skuer ett år bakover, men 179, og snur oss mot det som kommer i avisens 180-ende år, så ville det krevd mange spaltemeter å beskrive den utviklingen som har vært.

Det som er tilfredsstillende å merke seg er at vi som lokalavis er populære på godt og vondt. Mange bruker mye tid og energi på å mene mye om både det som skrives, det vi burde skrive mer om, ikke skrive om i det hele tatt og alt det som var bedre før. Og det er flott. Jarlsberg skal engasjere, og det motiverer oss i staben når avisen blir nevnt fra talerstolen i kommunestyret opptil flere ganger på en kveld, og de første som kommenterer nyheter på nett er på tastaturet bare sekunder etter at saken er publisert.

For det er et faktum at stadig flere følger oss på nett.

Det er utviklingen, og den har vært markant i flere år. Færre leser papir, og et fåtall leser bare papirutgaven av Jarlsberg. Og de som bare leser papir går glipp av mye innhold, som blant annet bildeserier og video.

LES Nå kan barnehagen privatiseres

Bare på de fem årene siden avisen kunne markere 175 år har det skjedd mye.

To ganger har kommunen blitt større i areal, befolkning og aktiviteter. Det betyr et større nedslagsfelt for lokale nyheter, men også et mye større tilfang av lokalt stoff, og flere som ønsker en bit av den oppmerksomheten som lokalavisen kan gi til deres hjertesak eller arrangement.

Jarlsberg har aldri historisk sett publisert flere saker, store og små, enn inn i sitt 180-ende år.

Prioriteringen av hva avisen skal dekke er hele tiden en vurdering av kapasitet, ressurser og leserinteresse. Det er den spagaten vi må makte å stå i også i 2023.

Godt nytt år til alle våre kunder og lesere!