Holmestrand: Mandag klokka 11.00 startet den tvungne meklingen omkring lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri hos Riksmekleren.

Det er ikke tradisjon for streik i frontfagsoppgjøret, men Fellesforbundet har varslet at 27.600 medlemmer i industrien legger fra seg arbeidet dersom delegasjonene ikke blir enige i siste del av forhandlingene. Streikevarselet omfatter over 950 bedrifter, skriver Fagbladet.

På sin side har Parat varslet at de vil ta ut rundt tusen medlemmer i om lag 60 bedrifter i først omgang.

Et viktig krav for arbeidstakersiden er å styrke kjøpekraften i en tid da krigen i Ukraina bidrar til økende priser både på mat og strøm. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri frykter på sin side at for store lønnsøkninger vil gå ut over bedriftenes evne til å konkurrere internasjonalt.

Industrien i Holmestrand er tatt ut

Dersom partene i frontfagsoppgjøret ikke kommer til en enighet innen fristen, vil en rekke bedrifter i Holmestrand bli tatt ut i streik.

I vår kommune er det snakk om til sammen 334 personer fordelt på følgende fem bedrifter:

  • E A Smith AS avdeling Smith Stål Øst - 22 ansatte
  • Bilfinger Industrial Services Norway - 2 ansatte
  • Monark AS - 29 ansatte
  • Norsk Aviation Products AS - 27 ansatte
  • Speira AS avdeling Holmestrand - 254 ansatte