Hei Kjære Jalsbergavis. Jeg er en mamma til to barn på 5 og 3 som går i Eidsfoss barnehage.

Jeg og min mann var innflyttere til Eidsfoss for 5 år siden vi kjente ingen den gang. Jeg var gravid med første mann når vi flyttet hit. Barnehagen ble vår arena og mulighet for å bli kjent. Og i dag er vi godt etablert med mange venner takket være barnehagen. Vi hadde drømmen om å bo på landet, å la våre barn få lov til og vokse opp i natur, ro og skjønnhet. Men var klar over at vi måtte pendle.

Vi hadde ikke valgt og bo her hvis det ikke var barnehage i Eidsfoss. Den gang jobbet vi begge i Drammen som togpendlere og jeg fikk se min sønn to timer hver dag de første årene pga. reisevei. Og det gjorde vondt i mitt mamma hjerte. Måtte vi dra til Hof som ikke er så langt, men det tar litt lengre tid så hadde det ikke gått. Derfor vil jeg dele dette leserinnlegget.

LES Følg den vedtatte plattformen!

Avlys festen, men samle flest mulig unger

Vi står midt i den største pandemien verden har sett siden spanskesyken. Mens smittetallene øker og til og med vår egen kommune har blitt «rød», står politikerne samtidig midt i debatten om hvor pengene skal prioriteres. Kanskje kan vi lære noe av pandemien? Vi ser at i byer og tettsteder med mye folk så er smitten høyere enn hvor folk bor litt lengre fra hverandre. Vi ser at store samlinger fører til flere smitta og flere i karantene.

Familier og arbeidsplasser får store utfordringer når barnehager og skoler settes i karantene fordi en person med tilknytning er smittet. Foreldre må være hjemme sammen med barna. Mange jobber kan ikke utføres fra kjøkkenbordet – hvordan rammes da bedriften? For dem som kan jobbe hjemmefra så blir effektiviteten mildt sagt ganske lav når barna er hjemme. Ringvirkningene er store, og de er aller størst når smitten rammer en skole eller barnehage med mange barn.

LES For Eidsfoss Landhandleri er barnehagen en viktig del av omsetningen: – Alle her trenger barnehagen

Da er det litt av et paradoks at man midt i en pandemi velger å gå for nedleggelse av de minste barnehagene i kommunen. I denne situasjonen er ikke store enheter robuste – de er ekstra sårbare. De utsettes lettere for smitte, og mange flere blir rammet når smitten oppstår.

Hvor er regnestykket over denne delen av økonomien?