Frarådet bruk av deler av Eikeren etter forurensningsfunn

Bekken ved Bollerud og nedenfor Kontorbakken ved Eikeren hadde i fjor så dårlig vannkvalitet at området ikke bør brukes av barn som leiker, eller til bading, fiske eller annen form for rekreasjon.