Resultatene fra badevannsprøvene er klare

Fire dager etter utslippet av kloakk i forbindelse med omkoblingsarbeider på nytt Holmestrand renseanlegg ble det tatt prøver av vannet.