Krever opprydding her: – Det ser ut som en søppelfylling

Kommunalsjefen lover å rydde opp etter å ha blitt kjent med forsøplingen på kommunens tomt i Kleiva.