Venstre er bekymret for dagens deponeringen av farlig avfall: – Har man nok kontroll på importen?

Kåre Pettersen og Henning Nilssen fra Vestfold og Telemark Venstre, stiller spørsmål ved om det er god nok kontroll på det farlige avfallet som blir importert til landet. – De store deponienes tid er forbi, vi må tenke nytt, mener de.