Holmestrand: Vestfold fylkeskommune har hatt et samarbeid med Kaunas i en årrekke. Fylkestinget ønsket at de gode vennskapsbåndene skulle fortsette, også etter sammenslåingen med Telemark fra 2020.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en samarbeidsavtale som omfatter utvekslinger og besøk på kultur- og utdanningsområdet.

– Med utviklingen i Europa det siste året, oppleves nå dette samarbeidet som ekstra viktig. Våre venner i Kaunas satte stor pris på at vi kom og deltok på den årlige julegrantenningen som har vært en tradisjon siden 90-tallet, sier Mette Kalve, leder av hovedutvalg Vestfold, til fylkeskommunens hjemmeside.

Flere tusen deltakere

Kalve deltok på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– De første årene var juletreet fra Vestfold. Nå har dette blitt et stort arrangement i Kaunas med flere tusen deltakere, TV-overført show, og det knytter seg alltid stor spenning til hvordan juletreet er pyntet, da dette er ulikt fra år til år, sier Mette Kalve.

Hun overrakte en gave til ordføreren i Kaunas, Visvaldas Matijosaitis. Gaven var laget av elever ved avdelingen for arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) på Greveskogen videregående skole.

Europeisk kulturhovedstad

Sammen med delegasjoner fra Latvia og Frankrike, fikk Kalve oppleve avslutningen på feiringen av Kaunas som europeisk kulturhovedstad i 2022.

Kaunas er den nest største byen i Litauen, og et eget fylke. Den norske konsulen, Vytatas Valaitis, fortalte om hvordan situasjonen er i Kaunas i dag.

– De er sterkt preget av krigen, og kunne fortelle oss om strømkrise, høye bensinpriser, samt en inflasjon på opp imot 20 prosent. Men levestandarden har økt, og de har lav arbeidsledighet og er optimister med tanke på fremtiden, sier Mette Kalve.

– Samarbeidet er svært viktig

Hun forteller at den første intensjonsavtalen med Kaunas var håndskrevet. Litauen den gangen var i en svært vanskelig situasjon og datamaskiner fantes bare på universiteter og i store bedrifter.

– Dette samarbeidet er svært viktig, både for Kaunas og for vårt fylke. Vi har en samarbeidsavtale som fortsetter, med mindre den sies opp, sier Kalve, og legger til:

– Utveksling har gitt flere konkrete resultater i mer enn 30 år, og jeg tenker at vi fortsatt har mye å lære av hverandre. Jeg vil ta initiativ til å løfte dette politisk inn i nye Vestfold, slik at vi kan ivareta dette viktige samarbeidet i fremtiden.