Dette gjør vi for å rette søkelyset rundt ensomhet som problem blant våre medmennesker.

Unge og eldre rammes oftere av ensomhet. For noen er alle dager like mørke. Men vi kan alle oppleve oss ensomme, og vi kan alle være den ene som har stor betydning for andre.

Ved å lyse opp årets mørkeste dag er du med på å minne om betydningen av enkeltmenneskers handlinger. Du kan ha stor betydning for andre; uansett hvem du er.

LES OGSÅ: Gruppa sørger for aktivitet og lyttende ører i fengselet (+)

21. desember tennes det lys over hele Norge. Røde Kors inviterer til å bruke dagen til refleksjon over hvordan vi alle kan bidra til mindre ensomhet hver dag, hele året.

Bli med å gjøre årets mørkeste dag lysere!

LES OGSÅ: Delte ut røde lys til togpendlerne