Fra og med 1.mars må innbyggere i Holmestrand og Sande som vil reise med tog, betale avgift for å parkere ved stasjonene våre (+). Det vil koste 100 kr i måneden for pendlere med abonnement, og ellers 40 kr dagen.

LES OGSÅ: Innfører betalparkering på togstasjonen i Holmestrand (+)

Dette må vi fordi Bane Nor, som har ansvar for infrastrukturen til norsk togtrafikk, har fått et skjerpet krav til inntjening etter omleggingen til statlig foretak.

Bak flotte ord som «effektivisering» og «forretningsmessig tilnærming» skjuler regjeringen at det å endre organisasjonsform fra statlig eid, til statlig foretak også endrer organisasjonens formål.

Fokuset har snudd fra samfunnstjeneste til inntjening. Vi vil kalle det en «snikprivatisering» av et kollektivtilbud vi er helt avhengig av, og det er et glimrende eksempel på hvorfor vi sosialdemokrater er imot privatisering av offentlige oppgaver i det hele tatt.

Dette er også en konsekvens av de evige skattelettelsene regjeringen er så glad i. Skatten vi betaler går direkte til å betale for våre fellesgoder. Den finansierer blant annet skoler, helsevesen, politi, veier og velferdssystemet vårt. På den måten har alle som trenger hjelp, råd til å få den hjelpen de trenger, når de trenger det.

Det at inntekt ikke bestemmer hvor god skole du kan gå på, eller om du har råd til å gå til legen, er en av vårt samfunns største styrker. Gir man store skatteletter til de som har mest penger, blir det helt automatisk mindre til fellesskapet. Da må man hente inn penger på andre måter og blant annet blir slike avgifter på togstasjonene våre innført.

Dette har økonomiske konsekvenser for innbyggerne i Holmestrand og Sande, så vel som praktiske. Hva vil for eksempel skje med parkeringsplasser i Sande sentrum, nær togstasjonen? I Sande er det i dag gratis parkering i sentrum, tidsbegrenset, men likevel gratis. Begynner folk som skal ta toget å parkere her i stedet, vil det føre til at sentrumsparkeringene blir fulle, og hva gjør vi da?

Det kreves at kommunene fortetter rundt kollektivknutepunkt for å fremme bruk av kollektivtrafikk. Vi som innbyggere oppmuntres til å bruke våre sentra og å bruke kollektivtrafikk. Det bygges parkeringer ved bussholdeplasser for ekspressbusser. Disse er det, så vidt vi er bekjent, gratis å parkere på. Toget er enda mer miljøvennlig og tar flere passasjerer. Vestfoldbanen benyttes av svært mange pendlere. Å innføre en parkeringsavgift kan føre til at mange tyr til egen bil. 

Kommunen og innbyggere skal tenke på miljø og så går regjeringen rundt seg selv og gjør dette. Det henger ikke sammen!