Sykehuset vårt – det er nå det gjelder!

Av

Er det fare for at Sykehuset i Vestfold (SiV) i Tønsberg får langt færre pasienter, reduserte spesialfunksjoner og oppgaver i nær fremtid? Kan sykehuset samt avdelingene i Larvik og Kysthospitalet i Stavern bli nedlagt?

DEL

Leserbrev (Tønsbergs Blad) Dette er svært aktuelle og alvorlige spørsmål som har dukket opp i forbindelse med at Hof, Sande og Holmestrand er slått sammen til én kommune. I Drammen er det foreslått at disse innbyggerne blir underlagt deres sykehus. Det er stor bekymring for om dagens helsetilbud ved SiV kan opprettholdes på dagens nivå hvis dette skulle skje.

Hvorfor skjer dette i 2020? Alle innbyggerne i Vestfold-kommunene tilhører sykehuset i Tønsberg, bortsett fra innbyggerne i Svelvik kommune, som nå er slått sammen med Drammen, og Sande som har kort vei til sykehuset i nord. Resten av innbyggerne i Vestfold hører til SiV. Etter at Hof, Sande og Holmestrand er blitt én kommune fra 2020 er spørsmålet om hvilket sykehus innbyggerne i tidligere Hof og Holmestrand kommuner skal tilhøre i fremtiden.

LES OGSÅ: Marit har lenge ventet på at noe skal skje. Nå tør hun ikke tie lenger: – Sykehuset er i fare

Helse Sør-Øst er inndelt i elleve helseforetak, hvor Sykehuset i Vestfold/Tønsberg og Vestre Viken/Drammen er to av disse store sykehusene. Sandes ca. 10.000 innbyggere føler nærhet til Drammen. Resten av Holmestrands 14.000 innbyggere er underlagt Sykehuset i Vestfold hvor utbyggingen som alt er gjennomført er dimensjonert for dette. Det nye sykehuset i Drammen er ikke bygget, og er dermed heller ikke prosjektert og dimensjonert for pasienter fra hele nye Holmestrand kommune.

LES OGSÅ: Sykehuset vårt er i fare – la oss mobilisere

Topp moderne sykehus

SiV er bygget ut til et svært moderne sykehus, med det nyeste og mest avanserte utstyr for diagnose og medisinsk behandling. Utbyggingen har foregått over en periode på 10-20 år, og byggeprosjektene ferdigstilles i 2021 med nye bygg for psykiatri og nytt bygg for somatikk – behandling av fysiske sykdommer. Totalt er sykehuset bygget for å ha en kapasitet som dekker behovet til hele Vestfolds befolkning, unntatt innbyggerne i gamle Sande og Svelvik kommuner. Dette omfatter et pasientgrunnlag på ca. 240.000 innbyggere. Sykehuset har etablert en rekke laboratorie- og spesialistfunksjoner av første klasse. Sykehuset har også en svært kompetent og dedikert stab av ansatte, som gjør en strålende innsats for innbyggerne i Vestfold.

LES OGSÅ: – Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger helt nødvendig

Før sommeren 2020 skal styret i Helse Sør-Øst beslutte om hele Holmestrand kommune skal tilhøre sykehuset i Tønsberg, sykehuset i Drammen eller om kommunens innbyggere skal deles etter de gamle kommunegrensene. Dersom Holmestrand med ca. 24.000 innbyggere overføres til Vestre Viken, viser beregninger at SiV mister rundt 92 mill kroner i faste inntekter. Dette er summen av ca. 200 millioner kroner i tapte faste inntekter og i reduserte kostnader.

SiV vil få en langt lavere aktivitet enn i dag hvis pasientene fra Holmestrand i sin helhet overføres til Vestre Viken i Drammen. I følge sykehusdirektøren er det umulig å tallfeste konkret, men det er ingen overdrivelse at SiV i så fall må redusere sine kostnader med 150-200 mill. kr pr år.

LES OGSÅ: Nå mister gravide dette tilbudet: – Omorganisering fører til redusert kapasitet

Drastiske kutt

Hvis dette skjer, må flere store reduksjoner gjøres, som stenging av sengeposter, Larvik sykehus, Kysthospitalet og redusere fagspesifikke vaktordninger ved sykehuset. Hvis netto utfordring er 150 mill. kr, tilsier det at SiV må redusere aktiviteten med 150 årsverk, som utgjør ca. 200 personer. Dette vil føre til endringer i spesialisthelsetjenestetilbudet i Vestfold som vil få konsekvenser for hele Vestfolds befolkning.

I Høyre deler vi denne bekymringen siden disse kuttene ved SiV vil bli dramatiske. I første rekke for fylkets pasienter, men også for de ansatte ved sykehuset.

LES OGSÅ: Parkeringstrøbbel for de ansatte ved SiV: – Vi har jobbet med dette problemet i flere år

Høyre i Tønsberg arbeider derfor for at SiV må opprettholdes på dagens nivå og med det pasientgrunnlaget sykehuset er bygget for. Dette vil gi sykehuset en tilstrekkelig god økonomi, slik at Vestfolds pasienter får det beste klinisk faglige tilbudet og at sykehusets ansatte får den trygge arbeidsplassen de fortjener. De ansatte gjør en særdeles viktig innsats, og de må sikres de nødvendige langsiktige forutsetninger for å kunne gi våre pasienter det beste tilbudet de skal ha.

Artikkeltags