Hvorfor må den veistrekningen fremskyndes for enhver pris?

NY VEI: Diskusjonen går på om den planlagte nye veien mellom Sjøskogen og Kleivan er verdt investeringen.

NY VEI: Diskusjonen går på om den planlagte nye veien mellom Sjøskogen og Kleivan er verdt investeringen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Christina Berg (Ap) utdyper hvorfor Arbeiderpartiet stiller seg kritisk til den planlagte veiforbindelsen mellom Sjøskogen og Kleivan.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg stiller meg litt undrende til at Arbeiderpartiet ofte fremstilles som Nei-partiet. Hvor mange utbygginger og investeringer har vi ikke vært enige om i løpet av oppblomstringen av Holmestrand i senere tid, men så fort Arbeiderpartiet mener noe annet eller tenker tanken på kostnader så er vi et Nei-parti til utbygging, fremtid og investeringer. Er det slik at det bare skal tures frem uten å ha en tanke på konsekvens. Noen ganger må man bare stoppe opp og få oversikt, det gjør ikke at vi Arbeiderpartiet er noen sinker, det betyr at vi forvalter allmennhetens penger og at vi ønsker å gjøre det beste for kommunen og innbyggerne våre.

Det ble sagt at vi har stor vekst med tilflytting i Holmestrand og det gir skattepenger og inntekter til kommunen, ja, det stemmer, men hvis man går i tallene viser de at vi har hatt en vekst på 6 personer (pr. 4. kvartal 2018). Det er klart at folk flytter inn, så fint som det er i Holmestrand, men det har også vist seg at folk flytter ut, vi kaller det nettoflytting. Så utfordringen er fortsatt at vi trenger flere inntekter til kommunen vår, for å yte best mulige tjenester i kommunen. I dette tilfellet er det veistrekningen Sjøskogen-Kleivan som vi ønsker å stoppe opp på. Det er tydelig noen som vet mer enn Arbeiderpartiet. I utvalgsmøtet sier Rådmannen på starten av saken: «Den er alt satt i bestilling og blir fulgt opp og legges så raskt som mulig ut til ettersyn», her er det allerede bestemt ting før vedtaket er fattet og gjort avgjørelser, og sånt tar vi avstand fra. Hvorfor må den veistrekningen fremskyndes for enhver pris? Det er klart at Kleivantoppen kan starte opp med bygging, den er 1. gangsbehandlet og nå holdes det på med utbyggingsavtalen. Noen vil si fremskynde, den har holdt på noen år, men her ser vi så mange usikre momenter at dette har ingen hast etter mitt skjønn. En annen ting er at det påpekes at det ligger krav inne i kommuneplanen at det må en mulig vei til for å kunne bygge ut av private og kommunens eide arealer. En vei ja, men det er kun den veien som er blitt sett på, hva med en annen vei eller løsning?

Jeg føler at Arbeiderpartiet har gått glipp av noe, ja selvfølgelig vet vi om kommunens arealer der oppe, men er de regulert, er de satt av til utbygging, når det er så store skogsområder med stort naturmangfold der. Forholdet mellom natur og menneskelig aktivitet hører ikke alltid sammen. Er det nå sikkert at vi har behov for å selge disse områdene for utbygging i nær fremtid?

Det sies også noe om beredskapsvei og det er kun en tilførselsvei inn til Kleivan, og blir den sperret vil det være ganske kritisk til utrykning i hht. området. Det kan jeg leve med. Så vidt meg bekjent er det faktisk allerede mulig å passere helt fra Vollsåsen til Kleivan, men hvis man tenker kjørevei går den faktisk fra Kleiverud skole og helt ned til krysset Solsikken og ned til siste rundkjøring i Kleivan feltet. Det vet vel de fleste.

Sjøskogen-Kleivan blir en sekundærvei og får en helning på 10-11% i en krapp sving, det må lages en kulvert (gangbro) med frihøyde 4,0 m. for at beredskapsbilene skal komme under og tenker spesielt på vinteren, og dette skal være et naturlig valg som beredskapsvei?

Så la oss ikke ta sorgene på forskudd, saken blir om kort tid lagt ut på høring. Da vil alle argumentene for og imot komme på bordet!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken