Svarer Bringaker: Flyktningpolitikk og ømme tær

Av

Vår appell om å ta avstand fra dagens regjering har Bringaker ingen problemer med å si seg enig i, men hun skal ha seg frabedt at SV oppfordrer henne til å gjøre det hun sjøl nettopp gjør, skriver Heming Olaussen og Keete Kaup (SV) i dette leserinnlegget.