Retten trodde på mennesket bak atferden

Har fått en ny sjanse: Mannen vi skriver om har blitt gitt en sjanse han ikke bør la gå fra seg. Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen

Har fått en ny sjanse: Mannen vi skriver om har blitt gitt en sjanse han ikke bør la gå fra seg. Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen

Det er få gode sider ved nok et fengselsopphold, men flust av det motsatte hvis det går bra.

DEL

Meninger296 timers samfunnstjeneste har Tingretten i enighet klubbet for. Denne «straffen» tilsvarer nesten sju og en halv ukes arbeid. Altså under to måneders jobb i straff. Snaue åtte ukers arbeid som skal gjennomføres i løpet av ti måneder.

Det var straffen en mann fra Horten fikk etter en milelang rekke av lovbrudd, flere av det alvorlige slaget, som hver for seg i utgangspunktet hadde gitt en mye lengre soning.

Det er forståelig dersom flere enn undertegnede hevet øyenbrynene en smule da saken ble lest i naboavisen Gjengangeren onsdag. For alle parter, mannen selv, hans venner og familie, politiet, rettsvesen og ikke minst alle dem som har blitt offer for ugjerningene gjennom et par tiår, er det bare å håpe at denne lissepasningen til en ny sjanse i livet, til å komme ut fra evige skygger og elendighet, benyttes på best mulig måte. Ellers vil 296 dager samfunnstjeneste være for en vits å regne, og en hån mot både ofre og alle andre som prøver å leve et så hederlig liv som mulig.

Tiltalte hadde tidligere bokført ni dommer. Men denne gangen handlet det om oppbevaring av 147 gram amfetamin og 182 gram hasj. Videre et betalt transportoppdrag av narkotikaen til en mottaker i Trøndelag. Bare det siste punktet anslås til i utgangspunktet alene å gi ti måneder ubetinget fengsel. Av mindre alvorlige forhold fulgte at mannen og en kamerat på Trøndelagsturen hadde en oppførsel av en slik art at de ble plukket av toget av politiet. Til totaliteten hører også kjøring uten gyldig førerkort, kjøring i narkorus, oppbevaring og bruk av narkotika, tyveri og innehav av farlige våpen. To enkeltstående butikktyverier, er også nevnt i saken fra rettssalen.

Sum: 296 dager med samfunnstjeneste.

Ut ifra denne lange vonde lista er det en formidabel strafferabatt å havne på en konklusjon om 296 timers samfunnstjeneste. Men retten har lagt godviljen til. Embetsmennene i svarte kapper tror mannen på et reelt ønske om endring og et hederlig forsøk på å komme seg over på rett side av loven, skaffe seg et liv uten dop, tyveri og flere fengselsopphold. De har valgt å tro på mennesket bak ugjerningene. At det er mulig å forandre på alt, komme seg i jobb og bli en god nabo. Opplagt er det en stor sjanse å ta, men alternativet er dårlig. De færreste kommer ut av fengsel som en bedre utgave av seg selv. Ofte bærer det rett ut i kriminaliteten igjen.

«De har tro på mennesket bak ugjerningene»

Vi krysser derfor fingrene for at dette var en riktig avgjørelse. Det er få gode sider ved nok et fengselsopphold, men flust av det motsatte hvis det går bra.

Artikkeltags