Mobbing må ikke bagatelliseres

Alle elever har rett på et trygt skolemiljø, dessverre må enkelte familier flytte for å oppleve det.

DEL

MeningerDet er elever i Holmestrandskolen som ikke har det bra.

Elever, ja du leste riktig, i flertall. Hvor mange er det ikke enkelt å si noe presist om, men de finnes blant de 50 som sier at de har opplevd mobbing, og de 16 som opplever det ofte. Mobbing skjer, og det vil skje igjen, både i Holmestrand og andre steder.

LES En dag knakk datteren sammen og fortalte moren at hun ble mobbet: Da moren sa ifra til skolen, ble hun møtt med et skuldertrekk (+)

Et større problem – for skolen, kommunen og ikke minst dem det gjelder, er hvis mobbingen skjer på skolen og de voksne lar det skje på tross av både bekymringsmeldinger, samtaler med foresatte og synlige tegn på det som skal ha foregått. Jarlsberg har etter en tids rykter om mobbing, og kontakt med flere involverte over tid, fått en mor til å lette på sløret. Det er en skremmende historie som fortelles om «Pia» og hennes skoleopplevelser fra femte klasse av.

Jarlsberg vil påstå at på hver enkelt skole vet ledelsen hvem av de ansatte som tar tak når noe skjer, og hvem som snur seg bort. Større forhold er det ikke, men det blir problematisk hvis også ledelsen, det vil si rektor snur seg vekk eller bagatelliserer alvorlige meldinger fra elever eller foresatte. Da er det et problem som må kanaliseres høyere opp, og da må kommunalsjef Robert Rognli gjøre mer enn å henvise til positiv statistikk, som han gjør til Jarlsberg i svarene på den aktuelle mobbesaken (side 8 og 9 i tirsdagens avis). Ingen er tjent med tåkelegging.

LES Mobbeombudet vil være en støttespiller for barn og foreldre i Vestfold (+)

Når det viser seg å være flere foreldre ved den samme skolen som vurderer eller ønsker skolebytte eller har byttet skole over relativt kort tid, er det ikke lenger et enkeltstående tilfelle. Skolebytte har heller ikke vært den optimale løsningen.

Med kun en ungdomsskole der alle elevene har blitt sluset inn, går det ikke lenge før mobbeofre igjen får møte sine mobbere. Med en større kommune kan løsningen ligge på tvers av tidligere kommunegrenser ved at det ikke lenger bare finnes ett ungdomsskoletilbud.

Men det viktigste er jobben som gjøres i forkant på hver enkelt skole, før det kommer så langt som til skolebytte, men da må elever og foresatte bli tatt på alvor.

LES Appellerte til SP-politikerne om skole: Ny skole hovedønske (+)

Det er langt viktigere enn å holde på fasaden, og servere gode statistikker til den årlige tilstandsrapporten.

Artikkeltags