Informasjon og dialog er nøkkelen til å skape trygghet

NY BEDRIFT: I det tidligere HBA-bygget i Hof har Borger A/S etablert bedrift som skal ivareta pasienter med rus- og psykiatriutfordringer.

NY BEDRIFT: I det tidligere HBA-bygget i Hof har Borger A/S etablert bedrift som skal ivareta pasienter med rus- og psykiatriutfordringer. Foto:

Av

Åse Fjellestad fra Hof etterlyser mer informasjon fra Borger A/S om den nye bedriften, som skal ivareta pasienter med rus- og psykiatriutfordringer.

DEL

Meninger«Det vil ikke skje igjen»...
Ja, la oss håpe det! 

Jeg har lest innlegget fra Emily Dybdal (Jarlsberg Avis 18.07.19) «(...) -Det sitter fulle menn i buskene som gjør oss ukomfortable.» og oppslaget «Det vil ikke skje igjen» (Jarlsberg Avis 27.07.19).

Jeg vil først berømme en 13 år gammel jente for å ta opp en bekymring i nærmiljøet. Det er modig å dele sin opplevelse og hun fortjener å bli tatt på alvor.

Det har kommet en ny bedrift til kommunen i umiddelbar nærhet til barnehage, omsorgsboliger, skole, idrettsanlegg og sentrum. Dette er en bedrift som tilbyr oppfølging av pasienter som sliter med rus og psykiatri - til dels krevende brukere.
Det er slett ikke greit å oppleve at beboerne går rundt i nærmiljøet på egenhånd, og oppfører seg i strid med offentlig lov og
orden. 

Jeg synes det høres flott og velmenende ut at kro-verten tok en prat med dem som begikk lovbruddet med å drikke i det offentlige rom. Men jeg går ut fra at disse menneskene allerede har hatt utallige samtaler og er i tett faglig behandling og oppfølging. Da er det ikke «mannen i gata» som har ansvar for å henvende seg og forhindre det som skjer. I utgangspunktet skal man kontakte politiet ved slike lovbrudd.

Det hadde vært naturlig om Borger A/S hadde invitert til et informasjonsmøte for oss som bor i nærheten. Vi ønsker å få vite hvilke krav som stilles til deres beboere som ferdes fritt her omkring, og hva som ventes av oss som skal være med på å integrere dem. Jeg synes dessuten at det er naturlig at Borger A/S svarer på generelt grunnlag når Jarlsberg Avis henvender seg i en sak som dette. 
Informasjon og dialog er nøkkelen til å skape trygghet for alle!

Artikkeltags