Noah utfører en oppgave i samfunnet som må løses – det må folk flest innse

NØDVENDIG: Håkon Fæste (innfelt) går i forsvar for Noahs virksomhet på Langøya.  Det er tross alt arbeidsplasser og inntekter både folk og kommunen lever av  og en tar ansvar for en nødvendig samfunnsvirksomhet, skriver Fæste.

NØDVENDIG: Håkon Fæste (innfelt) går i forsvar for Noahs virksomhet på Langøya. Det er tross alt arbeidsplasser og inntekter både folk og kommunen lever av og en tar ansvar for en nødvendig samfunnsvirksomhet, skriver Fæste. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er oppsiktsvekkende at kommunestyret i Holmestrand fatter vedtak som ikke synes å være basert på saklige argumenter, skriver Håkon Fæste.

DEL

MeningerLagring av avfall og videre drift på Langøya har vært en del av samfunnsdebatten lenge. Skal all virksomhet legges ned? Eller skal virksomheten gå videre, men uten deponering?  

Det produseres store mengder farlig avfall i Norge og for øvrig i våre naboland og ellers i verden. Det er viktig at dette avfallet tas hånd om. På Langøya behandler Noah avfallet ved nøytralisering til mindre farlige stoffer som deponeres der så lenge det er plass på en trygg måte.

Oppgaven må løses

Noah utfører en oppgave i samfunnet som må løses. Det er viktig at folk flest innser dette. Men hvem har ansvaret? En kan ikke si at ulike aksjonsgrupper og enkeltpersoner som engasjerer seg har noe formelt ansvar, selv om saklige argumenter alltid veier tungt. Derimot har politikerne og myndighetene ansvar. Det er oppsiktsvekkende at kommunestyret i Holmestrand fatter vedtak som ikke synes å være basert på saklige argumenter. Ved siste behandling er kjernen i saken å ta ut kalkstein i dypet uten at det får følger for natur på overflaten. Det er ikke konstatert svakhetssoner i veggene som gir økt usikkerhet når det gjelder risiko for lekkasjer.

LES OGSÅ: NOAH-planene møter sterk motstand fra kommunestyret (+)

Det skal derfor ikke være grunner av betydning verken miljømessig eller forurensingsmessig som spiller inn. I tiår etter tiår har denne virksomheten pågått, og det er ikke sannsynlige faremomenter forbundet med dette. Grunnen er at en må skaffe plass til mer avfall til det er avklart nytt deponi når øya er full.

Ansvar for nødvendige funksjoner

Det finnes andre eksempler på at det gjøres vedtak som viser at ansvar for nødvendige funksjoner i samfunnet ikke er tatt. En kan nevne at utskipingshavna for tømmer i Lier skal legges ned og bygges ut med boliger. Det er åpenbart et stort behov for en tømmerhavn sentralt i Østlandsområdet - med adgang til både vei og jernbane. I dette tilfellet er det rent juridisk lovlig å ha en slik «Skit i Norge – leve Toten»- holdning fra Lier kommunestyre, men både regionale og sentrale myndigheter burde også føle samfunnsansvar.

LES OGSÅ: Olaf Brastad om NOAH-debatten: – Hvor ble det av folkeskikken? (+)

Et annet eksempel er at, når det nå er på tale å reise ny industri på Tofte, så er det aksjoner for at folk vil ha Tofte i fred – uten ny og samfunnsnyttig industri.

Lokalt i Holmestrand kan en også trekke fram at det tidligere har vært strevd med å få til virksomhet til å bruke trafikkhavna. Det virker heller ikke som det vil bli noen jubel om fergekaia flyttes til Felleskjøpet. Kanskje vi heller burde tilpasse planene slik at vi har en naturlig virksomhet av næringslivet i byen i ei aktiv trafikkhavn? Det er tross alt arbeidsplasser og inntekter både folk og kommunen en lever av – og en tar ansvar for en nødvendig samfunnsvirksomhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags