Det er gammeldags å grave avfallet ned i bakken

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Vårt nasjonale giftdeponi i Holmestrand, er snart fullt, etter at NOAH har sørget for å storimportere avfall fra fjern og nær. Det synes også klart at slike deponier, hvor man stort sett har hatt som mål og grave ned mest mulig, selvfølgelig for å tjene mest mulig, på sikt vil gjøre framtiden usikker med tanke på miljøforurensning til jord, luft og vann.

DEL

Leserbrev (Tønsbergs Blad) På tross av at dagens deponiløsning er basert på en gammeldags teknologi som går ut på å finne et hull og grave uhumskhetene ned i bakken, ser det allikevel ut som om politikerne fortsatt vil utrede å flytte «sitt nasjonale deponi for farlig avfall» litt lenger sørover, helst til Brevik i Porsgrunn eller til Flekkefjord. Og fortsette galskapen ved å grave ned 25 millioner tonn til i sin neste gifttønne.

Selvfølgelig kommer disse planene fra NOAH. Og til tross for at Porsgrunn, sammen med seks andre kommuner, har sagt nei takk og på tross av fagre stortingsmeldinger om sirkulær økonomi, gjenvinning av råstoffer og prioritering av bo og oppvekstmiljø.

LANGØYA: Snart er det fullt.

LANGØYA: Snart er det fullt. Foto:

Et eventuelt deponi, for eksempel i Brevik, er tenkt plassert i Norcems gamle gruver, i mange mil med gamle tunneler som lekker både til luft og vann, noen få meter under beina på tusenvis av mennesker – og i umiddelbar nærhet av rekreasjonsområder for enda flere tusen.

Jeg gir av hele mitt hjerte, min støtte til «Vern om Grenland – Nei til deponi» som jobber hardt og målbevisst mot deponiplanene.

I tillegg til at jeg har familie i Brevik, er det noen, etter min mening veldig klare argumenter, mot det som nå skjer i Miljødepartementet og i politikken for øvrig:

Det er naturlig at avfall, som er noe vi som samfunn ønsker å redusere, skaper problemer jo større volumene blir. Når større og større volumer konsentreres i store deponier vil man med sikkerhet skape et miljøproblem, om ikke for oss, men i alle fall for våre barn og barnebarn.

LES OGSÅ: Nå må politikerne hjelpe oss med å få svar på alt det NOAH AS ikke vil svare på om Langøya
 

At et selskap som NOAH, med hjelp fra miljømyndighetene, skal leve godt av å importere og deponere andres avfall, er «å sy puter under armene» på «avfallsprodusentene». I stedet for å gjøre det mer interessant å utvikle nye og bærekraftige løsninger for avfallsreduksjon og gjenvinning.

Det er en politisk og samfunnsmessig målsetting at all virksomhet skal være bærekraftig, med tanke på økonomi, ressursbruk og miljø. Tanken om nasjonalt deponi etter dagens oppskrift, vil dermed være en selvmotsigelse.

LES OGSÅ: Alle skal få svar på spørsmål om Langøya

Bomiljø og redusert eksponering for forurensing til luft jord og vann er en høyt prioritert samfunnsoppgave. Det vil bety drastisk reduksjon i behovet for etablering av avfallsdeponier generelt og fullstendig umuliggjøre slike prosjekter i nær tilknytning til befolkede områder, som for eksempel Brevik.

Det er skremmende å oppleve at våre tillitsvalgte, våre politiske ledere, ikke går for sine egne målsettinger og det er direkte kvalmende å oppleve at det kanskje er ønske om egen vinning som styrer de beslutninger som tas.

Asbjørn Heien

Undrende pensjonist

Nøtteøy

Artikkeltags