Gjelstens hensynsløse pengejakt

KRASS: Det er makten og pengene som rår, og menneskelige hensyn nå og inn i fremtiden synes fullstendig fraværende, mener Jan Erik Parr om NOAHs drift på Langøya og planene om et nytt deponi ved Brevik.

KRASS: Det er makten og pengene som rår, og menneskelige hensyn nå og inn i fremtiden synes fullstendig fraværende, mener Jan Erik Parr om NOAHs drift på Langøya og planene om et nytt deponi ved Brevik. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bjørn Rune Gjelsten som eneeier av NOAH, uttaler seg bombastisk i en nylig artikkel i Dagens Næringsliv (DN), gjengitt i PD 22. juni: «Det finnes i dag ingen andre alternativ for å sikre behandling av uorganisk avfall etter 2022 enn planforslaget fra NOAH.»quot;

DEL

Meninger (Tønsbergs Blad) Denne uttalelsen er en faktisk usannhet, noe man aldri burde tillate gjengitt ukritisk i en seriøs riksavis. Et mulig deponi i Brevik er nemlig basert på at USA eide Kronos Titan, ikke gjenvinner sin svovelsyre slik lovverket sier bedriften skal. Det betyr at Gjelsten ikke forstår sammenhengen i hvorfor deponi bør anlegges, det må være et virkelig behov, ikke et skapt behov ut fra det som gir hans NOAH størst lønnsomhet.

Det er direkte skremmende å oppleve ignoransen til Gjelsten, for han må nødvendigvis vite mye bedre enn det han uttaler til DN. De siste fire årene har vi i vår motstand mot NOAHs planer i Brevik og Holmestrand, avdekket mye skremmende. Alt fra desinformasjon til grov kunnskapsmangel og en kynisme som nær mangler sidestykke.

LES OGSÅ: Vi må vurdere alle produkter som direkte eller indirekte lager farlig avfall og finne et miljøvennlig alternativ

Mulig Gjelsten er den myke omsorgsfulle herren han ønsker å fremstille seg som, men dette gjelder åpenbart ikke overfor befolkningen her i Grenland og i Holmestrand. Da er det makten og pengene som rår, og menneskelige hensyn nå og inn i fremtiden synes fullstendig fraværende.

NOAHs ledelse påsto for kort tid siden at gruvene var potte tette, at det kun kan lekke inn og ikke lekke ut, at deponeringen ikke vil påføres luft eller sjø noen forurensning. Faktisk til evig tid, har hans direktører utrolig nok garantert. Det vi etter nidkjært arbeid har avdekket og fått NOAHs ledelse til å innrømme er: Gruvene lekker, millioner av liter i døgnet. Strømmer vil gå både inn og ut av deponiet, og det vil føres giftige tungmetaller ut i sjøen – til evig tid!

LES OGSÅ: Nå er kommunegrensa for nye Tønsberg spikret

Frykter eksplosjoner

I tillegg uttrykker NOAHs prosjektsjef at han faktisk frykter hydrogeneksplosjoner under Brevik by! Åpenbart er Gjelstens jakt etter lettjente penger, viktigere enn sikkerheten til befolkning og vårt miljø. Illusjonen om NOAH som en seriøs miljøbedrift bør få alle til reflektere om dette virkelig stemmer. Resirkulering er det som gjelder nå og inn i fremtiden, dette er påviselig ikke selskapets motivasjon.

En annen ting er at Gjelsten ser ut til å ha villige medspillere i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, som faktisk overser EUs direktiv for farlig avfall og i tillegg ignorerer Norges Grunnlov. Vi vet at Gjelsten er meget rik og har mektige venner i Norsk industri, men at mannen faktisk virker å styre statsapparatet, det er en ny og mindre hyggelig innsikt. Vår mening er at Norge skal styres demokratisk, ikke av industriherrer.

LES OGSÅ: Nå vil de ha deg med på østersdugnad

Bjørn Rune Gjelsten og hans NOAH synes som direkte farlig for befolkningen her i Grenland, Telemark og Vestfold. Hensyn til menneske og miljø synes å prioriteres langt bak økonomiske interesser til Norsk industri og industriherrene. Det er vel kun enkelte forferdelige land på kloden som prioriterer så kynisk. Dette er land Norge som nasjon burde distansere seg langt fra. Dette ut fra menneskerettigheter og miljøhensyn.

Kan virkelig statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, regjeringen og Stortinget akseptere dette uhyggelige skuespillet og den grove urett vi opplever i deponisaken? Jeg, og mange med meg, mener selvsagt nei, hva mener så Solberg, Elvestuen og Stortinget? Vi krever et svar og det omgående!


Artikkeltags