Dette vil påvirke barnas følelse av trygghet på skoleveien

Vraket: Kun Arbeiderpartiet ønsket å kjøpe HBA det gamle sykehjemmet i Hof. foto: Jarl Rehn-Erichsen

Vraket: Kun Arbeiderpartiet ønsket å kjøpe HBA det gamle sykehjemmet i Hof. foto: Jarl Rehn-Erichsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg har selv sett og erfart hvilke utfordringer disse pasientene står ovenfor, skriver trebarnsmor og HBA-nabo Tina Kopstad.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lørdag 3. mai leste jeg i Jarlsberg avis en artikkel om at Borger AS har kjøpt det gamle sykehjemmet i Hof.

Artikkelen vinkles positivt i forhold til hvordan dette vil bidra til flere arbeidsplasser i Hof. Jeg derimot, som innbygger i nabolaget, trebarns mamma med snart to barn på Hof barneskole og et barn i Hof barnehage er derimot alt annet enn positiv til dette, og etterlyser et mer nyansert bilde av problemstillingen. Jeg stiller et stort spørsmålstegn til hvordan det kan være positivt å få «omsorgsboliger» for pasienter med rus- og psykiatridiagnose inn som nærmeste nabo til Hof barnehage, og Hof barne- og ungdomsskole.

Dette vil påvirke barnas følelse av trygghet på skoleveien, og på fritiden til og fra fritidsaktiviteter i og ved Hofhallen. Barnas skolevei går på gangveien rett forbi det gamle sykehjemmet, mange av barna velger også å gå over gårdsplassen til det gamle sykehjemmet på vei til og fra skolen.

Jeg er også utdannet sykepleier, og har jobbet 4 år innen akuttpsykiatrien v/Lier sykehus. Jeg har selv sett og erfart hvilke utfordringer disse pasientene står ovenfor. Når du leier ut boenheter til pasienter/brukere med en rus og psykiatri diagnose som trenger tilsyn 24 timer i døgnet- da driver du en institusjon. Det bekymrer meg at dette også kan trekker mer rusproblematikk til Hof.

På Borger sin hjemmeside står det skrevet «vi ønsker å kunne tilby forutsigbarhet og tilknytning over tid også til mennesker med til dels svært krevende utfordringer knyttet til atferd og sykdom. Da er det svært viktig at Borgers ansatte representerer styrke, robusthet, ro og trygghet også når situasjoner kan oppleves ubehagelig eller truende». Dette er en problemstilling våre barn ikke bør kunne møte på sin skolevei og i fritiden. Jeg ser det som svært uheldig å opprette slike «omsorgsboliger» i umiddelbar nærhet ved barnehage og skole, med tanke på situasjoner som kan oppstå, og den utryggheten det vil medføre. Det vil påvirke følelsen av trygghet i Hof. Nå som Prestegårdsfeltet skal bygges ut og kommunen ønsker å trekke nye innbyggere til bygda så kan dette telle negativt i forhold til dette. Jeg skal være helt ærlig å si at jeg og min familie sterkt kommer til å vurdere å flytte dersom dette blir en realitet i Hof – dessverre.

Som sykepleier så ser jeg at det er positivt med flere arbeidsplasser i Hof- men jeg ser også at beliggenheten som daglig leder og styreleder Hermann Henrik Bay i Borger AS her har valgt seg ut ikke er hensiktsmessig for Hof sine innbyggere, og da spesielt barna. Hvordan stiller Hof barnehage og Hof barne- og ungdomsskole seg til dette? Burde ikke de kontaktes i denne saken?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken