De siste ukene har den håpløse omkampen om å gjenåpne Holmestrandstunnelen for biltrafikk blusset opp – igjen. Engasjementet for en bedre by er prisverdig, men kampen om å gjenåpne tunnelen er riv, ruskende gal. For det første er kampen for biltunnel for lengst tapt. Fylkeskommunen har sagt nei til å bruke hundrevis av millioner på å åpne tunnelen, og uti fra det politiske landskapet vi har Vestfold er det håpløst urealistisk å tro at fylkestinget skal snu i denne saken. Dessuten vil prisen for en eventuell gjenåpning av Holmestrandstunnelen trolig være at omlegging av hovedveien gjennom bysentrum ikke blir noe av. Det ville i så fall være fryktelig synd for videre byutvikling.

LES OGSÅ: – Det er klart vi har troen, men det kan bli aksjoner (+)

Men det er ikke først og fremst de politiske realitetene som gjør denne «kampen» meningsløs. Viktigere er det at en tunnel ikke vil løse de faktiske problemene med trafikksituasjonen i Holmestrand sentrum. Problemet med trafikken gjennom Holmestrand er ikke de få timene med kø vi må tåle når noen har vært så ulykksalige og kollidert på E18. Ja, det er kjipt når trafikken står i stampe gjennom byen. Men det er akkurat så stort problemet er. Det er plagsomt der og da, men det går fort over – og det er ikke farlig. Omtrent som et myggestikk.

Problemet er normalsituasjonen, altså sånn det er resten av året – med masse tungtrafikk og uforutsigbarhet og frykt knyttet til altfor mange som kjører altfor fort gjennom Skolegata og Rådhusgata. Selv bor jeg tett på denne trafikken. Jeg burde dermed vite hvor skoen trykker. En tunnel vil ikke løse problemene, verken med tungtrafikk eller fartsbøller, simpelthen fordi de ikke skal gjennom Holmestrand, men inn til sentrum. Tungtrafikken skal til og fra Transportkontoret og kaianlegget som ligger midt i byen. Er det noen av tunnelentusiastene som kan forklare hvordan en tunnel skal gjøre problematikken knyttet til tungtransport bedre?

LES OGSÅ: Høiberg (Ap): – Vi vil utrede tunnelåpning hvis Holmestrand vil (+)

Et vel så stort problem er alle som kjører altfor fort. Til tross for at det skiltet med fartsgrense på 40 kilometer i timen ser det ut til at mange av byens sjåfører bruker disse strekningene til fartstrening. Når det en sjelden gang er fartskontroll i Skolegata er resultatene nedslående. Hør bare på disse sitatene: «31 bøter etter fartskontroll i Skolegaten (Jarlsberg Avis; 26. september 2016)». Holdt 79 km/t i 40 sonen, han mistet lappen (Jarlsberg Avis; 2. mai 2016)». «I kontrollen i Skolegata i Holmestrand fikk 16 bilførere bøter for å ha kjørt for fort (Nrk.no; 6. februar 2015)».

Selv har jeg flere ganger opplevd å bli forbikjørt når jeg kjører gjennom Skolegata i fartsgrensen. Forholdene er helt ville, og jeg frykter at en dag vil noen bli alvorlig skadet. Jeg kan jo for ordens skyld nevne at Skolegata er en del av skoleveien for mange unger. Er det noen av tunnelentusiastene som kan forklare hvordan en tunnel skal gjøre problematikken knyttet til råkjøring i Skolegata og Rådhusgata bedre?

LES OGSÅ: Småbarnsforeldre: – Vi har ofte vært livredd langs denne veien

Til de av dere som er oppriktig opptatt av å bedre trafikksituasjonen i Holmestrand sentrum, og jeg har jo registrert at det er en del av dere, her har dere tre kampsaker som både er mulig å få til og som vil gjøre Holmestrand til et bedre sted å leve:

1) Flytt Holmestrand Transportkontor ut av byen! Det planlegges næringsvirksomhet på Bentsrud. Kanskje det er et egnet sted?

2) Etabler ny utskipingshavn for NOAH utenfor bykjernen! Området ved det gamle Felleskjøpet har jo både kai og bør være tilgjengelig med lastebil både nordfra og sørfra uten å kjøre gjennom sentrum.

3) Sørg for tiltak som tvinger ned hastigheten i Skolegata og Rådhusgata! To konkrete forslag skal dere få gratis av meg: Fartsdumper og fotobokser.

Er jeg tilhenger av bedre byluft og bedre trafikkforhold i Holmestrand sentrum? Ja, selvsagt. Vil en biltunnel inne i fjellet løse problemet? Nei. Trafikken skal nemlig ikke gjennom Holmestrand – men til Holmestrand. Da må vi jobbe for trafikksikringstiltak som gjør det vanskelig å råkjøre ut og inn av byen – og vi bør jobbe for å flytte tungtransporten ut av sentrum.