Mener Svele at denne situasjonen har vært ukjent for ham?

KRITISKE: Ap-politikerne Mette Måge Olsen og Kristine Flåtten (fra venstre, innfelt) mener posisjonen i Holmestrand har underkommunisert behovet for å utvide skolekapasiteten.

KRITISKE: Ap-politikerne Mette Måge Olsen og Kristine Flåtten (fra venstre, innfelt) mener posisjonen i Holmestrand har underkommunisert behovet for å utvide skolekapasiteten. Foto:

Av

Det er nå klart at begge kommuner har behov for å gjøre noe med skolene sine. Dette må vi finne en løsning på, sammen, skriver gruppelederne i Holmestrand og Sande Arbeiderparti.

DEL

MeningerNylig var saken rundt Grefsrud å se i Jarlsberg avis. Utbyggingsområdet er solgt og i artikkelen blir et stort problem rundt skoler og sprengt kapasitet tydelig skissert. Bekymringen har vært påpekt fra Arbeiderpartiet i Holmestrand i flere fora.

LES SAKEN HER: Grefsrud er solgt til utbyggere – men hvor skal alle skolebarna gå? (+)

Sande har lang erfaring med å være vekstkommune. Det er krevende, men blir noe enklere med godt planverk med langsiktig perspektiv som faktisk overholdes. Planlegger man et område for utbygging, gjøres vedtak i riktig rekkefølge slik at nødløsninger og strakstiltak etter hvert som problemer dukker opp i størst mulig grad unngås. Det er både forutsigbart og tydelig. Samtidig er det faktisk mulig å bestemme hva slags utbygging som skal skje i hvilke områder. Hvor vil vi ha næring, hvor skal vi ha rekreasjon og hvor er det bra å bygge boliger?

Må barn bytte skole?

I saken står det at det er planlagt 200 nye boenheter på Grefsrud og i tillegg kommer det 100 boenheter på gartneritomta på Ekeberg. Begge områdene sogner til Ekeberg skole, som har sprengt kapasitet. Kommunens svar er at det skal sees på kretsgrenser. Hva innebærer det? Kan det føre til at ved en endring av grensene vil barn som har gått på en skole en tid nå risikerer å måtte bytte? I Sande er det nettopp vedtatt en lokal forskrift om skolekretsgrenser. Det ble gjort for å ha likelydende forskrift som Holmestrand.  Skal det endres alt? Forskriftene bygger på det nasjonale regelverket og nærskoleprinsippet. Dette er regler kommunene ikke kan unnlate å følge. Nærskoleprinsippet er så strengt at man ikke kan flytte barn fra en full skole til en med ledig kapasitet. Vi undrer oss over hvordan Holmestrand skal løse dette lokalt når det nasjonale regelverket er så strengt?

Det nevnes å bygge ny skole på Kleiverud. Denne skolen må utbedres og har fått tildelt 100 millioner i Holmestrands budsjett fremover. Dette er nok til å utbedre eksisterende skole. Det er langt ifra nok til å bygge ny, noe som også har vært påpekt.

Ikke åpen om behovene

Sande har stadig fått høre fra Svele at det må ryddes i økonomien og at det ikke skal sendes regninger over til ny kommune. Det fremstår som en noe underlig beskylding når han selv ikke klarer å være åpen om behovene i Holmestrand. Eller mener han at denne situasjonen har vært ukjent for ham?

LES OGSÅ: Etter økonomi-møtet: – Regner de med at Holmestrand tar regningen uansett? (+)

Det er ingen behov i Sande som ikke det har vært full åpenhet rundt fra dag én.  Nå ser vi at det i Holmestrand snakkes som om det er vedtatt å bygge ny Kleiverud skole, men et nybygg er i så tilfelle alvorlig underbudsjettert. I tillegg avdekker Jarlsberg behov for flere utbygginger av både skoler og barnehager. Ingen av disse behovene har vært kommunisert til oss fra Holmestrands politiske ledelse, snarere tvert om. Når vi har spurt, har vi fått forsikringer om at kapasiteten er god og at utvidelse ikke er påkrevd. Hvor er åpenheten da?

Det er nå klart at begge kommuner har behov for å gjøre noe med skolene sine. Dette må vi finne en løsning på, sammen. Det er klart at barna våre skal ha et godt skoletilbud, uansett hvor i den nye kommunen de bor. Det blir et politisk prioriteringsspørsmål fremover.

Vi lurer på hvordan Svele tenker å løse situasjonen for skolebarna våre i Holmestrand og samtidig levere et åpent og ærlig langtidsbudsjett i balanse før sammenslåingen? Han vil vel ikke sende regningen til andre?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags