Høyre vil bygge en ny kommune uten eiendomsskatt

USOSIALT: Høyre-representantene fastslår at eiendomsskatt slår usosialt ut, og skriver at de vil sørge for at dette ikke blir innført.

USOSIALT: Høyre-representantene fastslår at eiendomsskatt slår usosialt ut, og skriver at de vil sørge for at dette ikke blir innført. Foto:

Av

Det er hvilke valg og prioriteringer vi tar fremover som blir avgjørende for om eiendomsskatt i den nye kommunen kan unngås. Det vil Høyre sørge for, fastslår Alf Johan Svele og Aleksander Leet i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerEiendomsskatt er usosialt, det rammer folk med lav inntekt og bolig hardt, er uttrykk for en manglende evne til å prioritere hos de folkevalgte, og sender regningen for kommunalt overforbruk videre til innbyggerne. Høyre har derfor full forståelse for at meningsmålingen i juni viste at eiendomsskatt var den viktigste saken for folk ved kommunevalget. Høyre har programfestet at vi er imot eiendomsskatt i nye Holmestrand kommune.

I fellesnemda 23.mai stemte alle partier med unntak av SV for Høyre og Frps forslag i møtet som nok en gang fastslo at den nye kommunen ikke skal ha eiendomsskatt. Dette var et tydelig styringssignal til rådmannen for utarbeidelsen av budsjett og handlingsprogram for årene fremover.

Når Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Elin Gran Weggesrud uttaler til avisa 26.juni at hun er overrasket over at eiendomsskatt er en så viktig sak for mange, og videre er sitert på at: «Det er bred politisk enighet om at eiendomsskatt ikke er noe valgkampsak. Den saken er kvittert ut for lenge siden» så lar vi oss overraske. Vi gjengir fra gruppeleder i Arbeiderpartiet, Kristine Flåttens leserinnlegg 6.juni i Jarlsberg avis: «hva er det som kan føre til eiendomsskatt i ny kommune, uansett om vi vil eller ei? Det er det lett å svare på. Det kan bli eiendomsskatt i ny kommune dersom vi låner mer enn vi klarer å betale for.» Vi er helt enige med Flåtten her. Det er hvilke valg og prioriteringer vi tar fremover som blir avgjørende for om eiendomsskatt i den nye kommunen kan unngås.

Arbeiderpartiet med Weggesrud i spissen har gjennom sommeren i lokalavisene og på sosiale medier forsøkt å selge inn at dersom de hadde fått flertall for sine forslag i fellesnemda 23. mai, så ville det vært lettere å unngå eiendomsskatt. Dette er uten rot i virkeligheten, og er kun egnet til å tåkelegge debatten.

Det ble enstemmig vedtatt i mai at det skulle fremlegges plan for salg av eiendomsmasse i Sande og Holmestrand, og H og Frp fikk flertall for at alle investeringsprosjekter som ikke er igangsatt skal opp til ny politisk behandling i kommunestyrene.

Arbeiderpartiet hadde et alternativt forslag om at alle investeringsprosjekter skulle utsettes til nytt kommunestyre, og fikk ikke vår støtte.

Et slikt vedtak ville vært ekstremt ufornuftig. La oss komme med et eksempel. I Sandes siste kommunestyre før sommeren 25. juni ble det vedtatt veiomlegging i sentrum, en investering som etter kraftig økning nå har et kostnadsoverslag på 109,4,- millioner eks. mva. Dersom den ikke hadde blitt vedtatt i juni hadde veiomleggingen blitt ytterligere forsinket, med betydelige økonomiske ekstrakostnader for kommunen som resultat.

Høyre vil som et ansvarlig parti selvsagt ikke stemme for investeringer i de resterende kommunestyremøtene i dagens kommuner som øker faren for eiendomsskatt. Vi forventer at alle andre partier som ikke ønsker eiendomsskatt gjør det samme.

Arbeiderpartiet fremhever videre at de i mai foreslo at prosjektrådmann Utne skulle fremlegge en plan for innsparing basert på KOSTRA-tall som Ap fremhever at viser teknisk innsparingspotensiale, på mellom 46 og 55 millioner årlig for Holmestand, samtidig som det ble spesifisert i forslaget at tjenestetilbudet ikke skulle reduseres. Dette kommer i tillegg til de 62 millionene som allerede er vedtatt innspart.

Det har blitt gitt klart uttrykk fra tillitsvalgte at de vedtatte innsparinger i økonomiplanene oppleves som utfordrende, og at ytterligere kutt vil føre til dårligere tjenester og arbeidsforhold. Prosjektrådmann Hans Erik Utne redegjorde for at det ville bli utfordrende å gjennomføre allerede vedtatte innsparinger, og at Kostra-tallene ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av kommunens drift. Administrasjonen har begrenset tid og ressurser, og Høyre mener at det ville være ufornuftig bruk av ressurser å pålegge dem vesentlig merarbeid slik Aps forslag hadde medført, når nytten fremstår begrenset. Aps forslag fikk bare støtte fra Sp. H, Frp og SV stemte imot.

Prosjektrådmannen har fått klar marsjordre om at alle steiner skal snus for å undersøke ytterligere tiltak for innsparing, samtidig som det er en forutsetning at det skal tilbys gode kommunale tjenester. Vi har tillit til hans arbeid, og til at de mange dyktige fagfolkene i den nye kommunen sammen med klare politiske signaler og prioriteringer, vil komme frem til gode og kostnadseffektive løsninger til det beste for innbyggerne.

Det er ikke hva som skjedde på et møte i fellesnemda i mai som vil være avgjørende for om den nye kommunen får eiendomsskatt. Det avgjørende vil være om det politiske flertallet i den nye kommunen klarer og er villige til å ta de nødvendige grepene og prioriteringene. Høyre tar ansvar, vi skal sørge for god økonomisk styring, og en ny kommune uten eiendomsskatt dersom vi får flertall. Det ser vi frem til å snakke mer om i ukene som kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags