Det er selvsagt mange som har ansvar for at vannkvaliteten skal bli bedre

Fortviler: Anne Nordby Skarstad (Sp) håper at det vil være mulig å redde Vikevannet (i bakgrunnen) fra ytterligere forgiftning om sommeren. foto: lars ivar hordnes

Fortviler: Anne Nordby Skarstad (Sp) håper at det vil være mulig å redde Vikevannet (i bakgrunnen) fra ytterligere forgiftning om sommeren. foto: lars ivar hordnes

Av

Det er litt rart å se seg selv på forsiden av avisa, i alle fall for en som ikke er vant til det. Da jeg på forsiden av Jarlsberg tirsdag 7. august krever handling fra bøndene, var jeg først litt engstelig for at jeg kunne bli misforstått.

DEL

MeningerDet er selvsagt mange som har ansvar for at vannkvaliteten i Hillestadvannet, Haugestadvannet og nå også Vikevannet skal bli bedre.

Kommune og stat har sitt soleklare ansvar. Kommunen har ansvar for at avløp og kloakk fra boliger ikke når innsjøene som forurensning, og kan dessuten søke tilskuddsmidler fra både Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet for å sette i gang tiltak som kan bedre vannkvaliteten. Staten disponerer disse tilskuddsmidlene og bør tilgodese gode tiltak i vårt vassdrag. Dessuten er Fylkesmannen tilsynsmyndighet, og kan og bør komme med veiledning og anbefalinger – kanskje også pålegg – til kommunen.

BAKGRUNN: Potensielt giftproduserende bakterier rykker stadig nærmere drikkevannkilden Eikeren (+)

Når bøndene er nevnt spesielt i tirsdagens artikkel, er det fordi flere rapporter (alle jeg har sett) peker på avrenning fra landbruket som den største enkeltfaktoren som bidrar til for høye verdier av fosfor og nitrogen i vannene. Disse næringsstoffene er mat for algene, og en første skritt må være å stoppe disse fra å nå vassdraget. Det er mange tiltak som kan settes inn, og mange er flinke og gjør det de kan for å hindre forurensning. Men som det påpekes i artikkelen, dette er frivillige tiltak. Det betyr at ingen kan tvinges til å gjennomføre dem. Det handler selvsagt noe om penger. Selv om det gis tilskudd, vil ofte den enkelte bonde sitte igjen med deler av regninga selv. Jeg tror likevel flere kan gjøre mer. Enkle tiltak som grasdekte vannveier, åker i stubb i avrenningsutsatte områder og liknende er billige tiltak som gir stor effekt.

LES OGSÅ: Tilgivelse eller tillatelse?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags